Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội

Đặng Trọng Bảo Thi

Tuyệt đối không quan hệ với người nghiện ma túy vì sẽ bị lây nghiện và mang tiếng xấu, điều này đúng hay sai? Vì sao?

(Các bạn chú ý giúp mình phần "Vì sao?")

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 5 tháng 3 2019 lúc 19:18

Điều đó đúng .Vì nếu quan hệ nhiều với người nghiện ma túy sẽ lây đến sức khỏe của mình hay là lây nghiện giống như họ. Khi lây vào mình thì sẽ khó có thể bỏ qua chính vì vậy mà ko nên quan hệ với người nghiện mà túy.

Bình luận (0)
Nguyễn Huyền Trâm
Nguyễn Huyền Trâm 5 tháng 3 2019 lúc 21:45

Tuyệt đối không quan hệ với người nghiện ma túy vì sẽ bị lây nghiện và mang tiếng xấu, điều này đúng . Vì nếu quan hệ nhiều với người bị nghiện thì có thể chúng ta cũng bị nghiện . Điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sẽ trở thành tệ nạn xã hội

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN