Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Cần Thơ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 28
Số lượng câu trả lời 10
Điểm GP 0
Điểm SP 7

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (3)

Dòng thời gian