CHƯƠNG IV. OXI - KHÔNG KHÍ

ngọc

Đốt cháy hoàn toàn 12,8 gam đồng (Cu) trong bình chứa oxi (O2) thu được 16 gam đồng (II) oxit (CuO). Khối lượng oxi đã tham gia phản ứng là:

A. 6,4 gam

B. 4,8 gam

C. 3,2 gam

D. 1,67 gam

GIẢI CHI TIẾT HỘ MÌNH

Hoàng Tuấn Đăng
Hoàng Tuấn Đăng 11 tháng 12 2018 lúc 16:04

PT: 2Cu + O2 =(nhiệt)=> 2CuO

Ta có: nCu = \(\dfrac{12,8}{64}=0.2\left(mol\right)\)

nCuO(thu được) = \(\dfrac{16}{80}=0,2\left(mol\right)\)

=> nCu(CuO) = 0,2 mol = nCu(phản ứng)

=> Phản ứng vừa đủ

Theo PT, ta thấy nO2 = \(\dfrac{1}{2}n_{Cu}\) = 0,1 (mol)

=> mO2 = 0,1 x 32 = 3,2 (gam)

Bình luận (0)
Petrichor
Petrichor 11 tháng 12 2018 lúc 16:11

Đốt cháy hoàn toàn 12,8 gam đồng (Cu) trong bình chứa oxi (O2) thu được 16 gam đồng (II) oxit (CuO). Khối lượng oxi đã tham gia phản ứng là:

A. 6,4 gam

B. 4,8 gam

C. 3,2 gam D. 1,67 gam - Khối lượng oxi đã tham gia phản ứng là: Áp dụng ĐLBTKL ta có: \(m_{Cu}+m_{O_2}=m_{CuO}\) => \(mO_2=m_{CuO}-m_{Cu}=16-12,8=3,2\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Vy Kiyllie
Vy Kiyllie 11 tháng 12 2018 lúc 18:46

chọn C

Áp dụng ĐLBTKL, ta có:

mCu+ mO2= mCuO

→ mO2= mCuO- mCu= 16 – 12,8 = 3,2 (gam)

Bình luận (0)
Hoàng Nhất Thiên
Hoàng Nhất Thiên 11 tháng 12 2018 lúc 19:39

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: \(m_{CuO}=m_{Cu}+m_{O_2}\Rightarrow m_{O_2}=m_{CuO}-m_{Cu}=16-12,8=3,2\left(g\right)\)

Vậy chọn đáp án C

Bình luận (0)
Uyên Nhi
Uyên Nhi 12 tháng 12 2018 lúc 16:18

mO2 = 16 - 12,8 = 3,2 g

chọn C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN