Trần Thị Huyền Trang
24 tháng 8 2016 lúc 20:37

Bảng nhân 1 :

1 x 1 = 1

1 x 2 = 2

1 x 3 = 3

1 x 4 = 4

1 x 5 = 5 

1 x 6 = 6

1 x 7 = 7

1 x 8 = 8

1 x 9 = 9

1 x 10 = 10

Bảng nhân 2: 

2 x 1 = 2

2 x 2 = 4

2 x 3 = 6

2 x 4 = 8

2 x 5 = 10

2 x 6 = 12

2 x 7 = 14

2 x 8 = 16

2 x 9 = 18

2 x 10 = 20

Bình luận (0)
Uchiha Sasuke
24 tháng 8 2016 lúc 20:39

Bảng nhân 11 x 1 = 11 x 2 = 21 x 3 = 31 x 4 = 41 x 5 = 51 x 6 = 61 x 7 = 71 x 8 = 81 x 9 = 91 x 10 = 10Bảng nhân 22 x 1 = 22x 2 = 42 x 3 = 62 x 4 = 82 x 5 = 102 x 6 = 122 x 7 = 142 x 8 = 162 x 9 = 182 x 10 = 20

Bình luận (0)
Duyên Lương
24 tháng 8 2016 lúc 20:40

Bảng nhân 1

1 x 1 = 1 

1 x 2 = 2

1 x 3 = 3

1 x 4 = 4

1 x 5 = 5

1 x 6 = 6

1 x 7 = 7

1 x 8 = 8

1 x 9 = 9

1 x 10 = 10

Bảng nhân 2

2 x 1 = 2

2 x 2 = 4

2 x 3 = 6

2 x 4 = 8

2 x 5 = 10

2 x 6 = 12

2 x 7 = 14

2 x 8 = 16

2 x 9 = 18

2 x 10 = 20

Bình luận (0)
We Are One_Lê Văn Đức
24 tháng 8 2016 lúc 20:49

Bảng nhân 1 :

1x1=1

1x2=2

1x3=3

1x4=4

1x5=5

1x6=6

1x7=7

1x8=8

1x9=9

1x10=10

1x11=11

.............

Bảng nhân 2 :

2x1=2

2x2=4

2x3=6

2x4=8

2x5=10

2x6=12

2x7=14

2x8=16

2x9=18

2x10=20

2x11=22

...........

Tính chất:

Bảng nhân 1: Số " 1 " nhân với bất kì số nào cũng bằng chính số đó . VD : 1 x a = a
Bình luận (0)
We Are One_Lê Văn Đức
24 tháng 8 2016 lúc 20:56

mk k bạn r bạn k mk đi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Dưới đây là bảng thống kê thành tích của các vận động viên đạt Huy chương Vàng môn nhảy xa tại Đại hội thể thao lớn nhất hành tinh Olympic từ năm 1968 đến 2008. Hãy đánh lại bảng thành tích này thừ cao đến thấp và cho biết hiện nay vận động viên bào đang giữ kỉ lục thế giới về môn nhảy xa? Tô màu dòng có vận động viên đạt nhiều huy chương vàng nhất.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN