Bài 6 : Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Võ Bảo Trân

1) Bạn hãy nêu tên các nước và các thủ đô của 11 quốc gia ở Đông Nam Á.

2) Nước nào ở Đông Nam Á có diện tích nhỏ nhất?

3) Những nước nào ở Đông Nam Á nằm sát với Việt Nam?

4) Nước nào ở Đông Nam Á có nềm kinh tế phát triển nhất?

5) Nước nào ở Đông Nam Á có số dân đông nhất?vui

Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 5 tháng 10 2017 lúc 16:27

1 Việt Nam : Hà Nội Thái Lan : Bang Kốc Lào : Viên Chăn Campuchia : Phnôm Pênh Myanmar : Naypyidaw Maylasia : Kuala Lumpur Singapore : Singapore Indonesia : Jakarta Philippin : Manila Brunei : Bandar Seri Begawan Timor Leste : Dili

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 5 tháng 10 2017 lúc 16:32

2 Singapore là quốc gia nhỏ nhất trong vùng Đông Nam Á

3 Việt Nam nằm sát Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia

4 Singapore

5 Singapore

Bình luận (2)
Le Tran Bach Kha
Le Tran Bach Kha 9 tháng 6 2018 lúc 16:05

1) - Việt Nam ( Hà Nội )

- Indonesia ( Jakarta )

- Myanmar ( Naypyidaw )

- Singapore ( Singapore )

- Brunei ( Bandar Seri Begawan )

- Đông Timor ( Dili )

- Thái Lan ( Bangkok )

- Campuchia ( Phnom Penh )

- Malaysia ( Kuala Lumpur và Putrajaya )

- Lào ( Vientiane )

- Philippines ( Manila )

2) Quốc gia nhỏ nhất Đông Nam Á là : Singapore

3) Trung Quốc, Lào, Campuchia nằm sát Việt Nam

4) Singapore có nền kinh tế phát triển nhất Đông Nam Á

5) Indonesia có số dân đông nhất Đông Nam Á ( thông tin năm 2017 )

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN