Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Cần Thơ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 747
Điểm GP 92
Điểm SP 727

Người theo dõi (112)

Sei
Sei
Tojimomi Ngoc
eevee
Kobato Hasegawa

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian