Chương V - Sóng ánh sáng

trần thị phương thảo

trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng. Nguồn sáng phát ra đồng thời hai bức xạ lamda1= 720nm (màu đỏ) và bức xạ lamda2(màu lục: 500nm <= lamda2<= 575nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm có 8 vân màu lục. Giá trị của lamda2là:

A. 540nm                           B. 520nm                                   C. 560nm                                  D. 500nm

Hai Yen
27 tháng 3 2015 lúc 8:43

Trên màn quang sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất (MN) cùng màu với vân trung tâm có 8 vân màu lục tức là độ dài (MN)là \(9i_2\).

Mà MN có độ dài thỏa mãn \(MN = k_1i_1\)

=> \(9i_2 = k_1i_1\)

=> \(\lambda_2 = \frac{k_1\lambda_1}{9}.(*)\)

Mà: \(500nm \leq \lambda_2 \leq 575nm\)

=> \(500 nm \leq \frac{k_1\lambda_1}{9} \leq 575 nm\)

=> \(\frac{500.9}{720} \leq k_1 \leq \frac{575.9}{720}\)

=> \(6,25 \leq k_1 \leq 7,1875\)

=> \(k_1 = 7.\)Thay vào \((*)\) ta được: \(\lambda_2 = \frac{7.720}{9}= 560nm.\)

Chọn đáp án.C.560nm.

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN