Dao động cơ học

Thu Hà

Một vật có khối lượng m= 100g rơi từ độc cao h= 100cm lên một đĩa khối lượng ko đáng kể, gắn ở đầu một lò xo đặt thẳng đứng trên mặt sàn nằm ngang ( h so với đĩa), độ cứng k = 10 N/m. lấy g= 10 m/s2. Lực kéo cực đại của lò xo tác dụng lên tác dụng lên điểm gắn cố định lên sàn là:
A. 2,6N
B. 4,6N
C. 3,6N
D. 5,6N

Hai Yen
23 tháng 3 2015 lúc 17:05

h 0 A I

Một vật rơi từ độ cao h xuống đĩa thì vận tốc lúc chạm đĩa tại O của vật cũng chính là vận tốc lớn nhất của con lắc dao động thỏa mãn:

                              \(v_{max}^2 - v_0^2 = 2gh\)

                        => \(v_{max} = \sqrt{2gh} = \sqrt{2.10.1} = \sqrt{20} (m/s)\)

           Mà: \(v_{max} = A \omega=> A = \frac{v_{max}}{\omega} = \frac{\sqrt{20}}{10} \approx0,447m.\)

Lực kéo lớn nhất tác dụng lên điểm chính là lực đàn hồi lớn nhất khi lò xo dãn.nhiều nhất.(ở vị trí biên A)

                       \(F_ {maxI} = kA = 10.0,447 = 4,47N.\)

Chọn đáp án.B.

                            

 

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN