Chương II - Sóng cơ học

trần thị phương thảo

Hai nguồn kết hợp A,B cách nhau 16cm dao động vuông góc với mặt nước theo phương trình: u1= u2=asin50pit(cm).C là một điểm trên mặt nước thuộc đường cực tiểu,giữa C và trung trực của AB có một đường cực đại.Biết AC= 17,2cm.  BC= 13,6cm. Số đường cực đại đi qua cạnh AC là :

A. 6                         B. 8                                  C. 7                                        D. 16

Hai Yen
16 tháng 3 2015 lúc 9:44

Hai nguồn A,B cùng pha => Tại trung điểm là đường cực đại.

C thuộc đường cực tiểu, giữa C và trung trực của AB có một đường cực đại

=> C là đường cực tiểu ứng với k = 1.

d1 d2 C A B

         \(d_1- d_2 = (2k+1)\frac{\lambda}{2}\)

=> \(AC- BC = (2.1+1)\frac{\lambda}{2}\)

=> \(\lambda = \frac{2(17,2- 13,6)}{3}= 2,4 cm.\)

Số đường cực đại đi qua cạnh AC chính là số điểm cực đại trên cạnh AC thỏa mãn:

       \(0-AB \leq d_1-d_2 = k\lambda \leq AC- BC.\)

=>  \(-\frac{16}{2,4} \leq k \leq \frac{17,2-13,6}{2,4}\)

=> \(-6,67 \leq k \leq 1,5\)

=> \(k = -6,..0,1.\) Có 8 giá trị của k thỏa mãn.

Chọn đáp án.B.8

 

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN