Chương VII - Hạt nhân nguyên tử

Quỳnh Nga

Biết số avogadro là 6,02.10^23 hạt /mol và khối lượng của hạt nhân bằng số khối của nó . số proton có trong. 0,27 gam Al( a=27 ,z=13 ) là 
A. 6,826.10^22
B. 8,826.10^22
C. 9,826.10^22
D. 7,826.10^22

Nguyễn Quang Hưng
11 tháng 3 2015 lúc 21:44

Mỗi hạt Al có số proton là 13.

Số mol Al: \(n=\frac{m}{A}=\frac{0,27}{27}=0,01\)(mol)

Số hạt Al: \(N=n.N_A=0,01.6,02.10^{23}=6,02.10^{21}\)

Số proton: \(13N=13.6,02.10^{21}=7,826.10^{22}\)

Mình giải rất chi tiết đó nhe :)

Đáp án D

Bình luận (0)
THANH THƯ
2 tháng 9 2017 lúc 14:45

Dd

Bình luận (0)
THANH THƯ
2 tháng 9 2017 lúc 14:45

d

Bình luận (0)
THANH THƯ
2 tháng 9 2017 lúc 14:45

D

Bình luận (0)
THANH THƯ
2 tháng 9 2017 lúc 14:45

D

Bình luận (0)
THANH THƯ
2 tháng 9 2017 lúc 14:46

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự