Chương III - Dòng điện xoay chiều

trần thị phương thảo

một cuộn dây D nối tiếp với một tụ xoay trong mạch có điên áp u=Uocos (wt). ban đầu dòng điện i trong mạch lệch pha phi=phi 1  so với điện áp u và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là UD=UD1=30V. sau đó , tăng điện dung tụ xoay lên 3 lần thì lúc đó phi= phi 2=phi1 - 90 độ và UD= UD2=90 V. giá trị của Uo là

A.60V                                    B.63V                                         C.30 căn 2 V                                          D.12 căn 5 V

Hà Đức Thọ
2 tháng 3 2015 lúc 12:10

Theo giả thiết, ta có giản đồ véc tơ như sau:

O Z1 Z2 R Zc-ZL ZL-Zc/3 (trước) (sau khi C tăng 3 lần)

Do Ud2 = 3Ud1 nên I2=3.I1 \(\Rightarrow Z_2=\frac{Z_1}{3}\)

Từ giản đồ véc tơ ta có: \(\frac{1}{R^2}=\frac{1}{Z_1^2}+\frac{1}{Z_2^2}=\frac{1}{Z_1^2}+\frac{1}{\left(\frac{Z_1}{3}\right)^2}=\frac{10}{Z_1^2}\Rightarrow Z_1=\sqrt{10}R\)

\(\Rightarrow Z_2=\frac{\sqrt{10}}{3}R\)

\(\begin{cases}Z_1^2=R^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2\\Z_2^2=R^2+\left(Z_L-\frac{Z_C}{3}\right)^2\end{cases}\)\(\Rightarrow\begin{cases}10R^2=R^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2\\\frac{10}{9}R^2=R^2+\left(Z_L-\frac{Z_C}{3}\right)^2\end{cases}\)\(\Rightarrow Z_L=2R\)

\(\Rightarrow Z_d=\sqrt{5}R\)

Ta có: \(\frac{U_{d1}}{U}=\frac{Z_d}{Z_1}=\frac{\sqrt{5}R}{\sqrt{10}R}=\frac{1}{\sqrt{2}}\)

\(\Rightarrow U=\sqrt{2}U_{d1}=30\sqrt{2}V\)

Đáp án C.

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Bảo Nguyễn

Bài 1: Mạch điện gồm một biến trở R mắc nối tiếp với cuộn dây không thuần cảm r=10Ω và tụ điện C. Thay đổi R ta thấy với hai giá trị R1=15Ω và R2=39Ω thì mạch tiêu thụ công suất như nhau. Để công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại thì R bằng bao nhiêu?

Bài 2: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm ba phần tử: Điện trở R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp, giá trị của L có thể thay đổi được. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB là u=100\(\sqrt{2}\) cos(100πt + π/6) (V), R=100Ω, C=(10-4)/(2π), vôn kế lí tưởng. Khi thay đổi L, thấy có một giá trị làm cho vôn kế chỉ cực đại, giá trị đó của L là bao nhiêu?

Bài 3: Mạch điện xoay chiều gồm R, L, C ghép nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=100\(\sqrt{3}\) V vào hai đầu đoạn mạch. Khi I biến thiên, có một giá trị của L làm UmaxL, lúc đó thấy UC = 200V. Hiệu điện thế trên cuộn dây thuần cảm đạt giá trị cực đại bằng bao nhiêu?

Bài 4: Đặt điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB là: u=120\(\sqrt{2}\) cosωt (V). Khi G là ampe kế lí tưởng thì nó chỉ \(\sqrt{3}\) A. Khi thay G bằng vôn kế lí tưởng thì nó chỉ 60V, lúc đó điện áp giữa hai đầu MB lệch pha 600 so với điện áp giữa hai đầu AB. Tìm tổng trở của cuộn dây.