Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

Quỳnh Vô Tư

Xử lý các tình huống cưới đây:

Bà Lan có cửa hàng kinh doanh mặt hàng tiêu dùng .Theo bà ,thuế được dùng để trả lương cho cán bộ nhà nước. Vì vậy nộp thuế và trách nhiệm của các công ty nhà nước, còn bà làm hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở nên không có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ này


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN