Luyện tập tổng hợp

Chilly

Peter must _________this essay today . He's going out tomorrow

SHMILY
SHMILY 26 tháng 11 2020 lúc 18:22

Peter must _____finish____this essay today . He's going out tomorrow

Bình luận (0)
AFK_VIETNAM
AFK_VIETNAM 26 tháng 11 2020 lúc 19:39

finish

Bình luận (0)
Mạnh Nguyễn
Mạnh Nguyễn 26 tháng 11 2020 lúc 20:43

Peter must _____finish____this essay today. He's going out tomorrow.

Bình luận (0)
Hoàng Thùy Trang
Hoàng Thùy Trang 26 tháng 11 2020 lúc 21:24

Peter must ______finish______ this essay today. He's going out tomorrow.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN