Nguyễn Thị Thùy Dung
18 tháng 9 2017 lúc 22:08

2304 KG THÓC

Bình luận (0)
Trần Thị Hồng Giang
19 tháng 9 2017 lúc 15:55

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là

156 x 100 = 15.600 m2

Số thóc thu hoạch được trên mỗi m2 là

5616 : 15.600 = 0,36 kg

Diện tích thưả ruộng hình vuông là

80  x 80 = 6.400 m2

Số thóc thu hoạch được ở thửa ruộng hình vuông là

0,36 x 6.400 = 2.304 kg

Bình luận (0)
Nguyễn Bích thư
25 tháng 9 2017 lúc 20:17

Diện tích thửa ruộng HCN là :

156 x 100 = 15600 (  \(m2\) )

Số thóc thu hoạch được là :

5616 : 15600 = 0,36 ( \(kg\) )

Diện tích thửa ruộng hình vuông là :

80 x 80 = 6400 ( \(m2\) )

Số thóc thu hoạch được là :

0,36 x 6400 = 2304  ( \(kg\) )

Đáp số : 2304 \(kg \) thóc

Bình luận (0)
nene
5 tháng 8 2018 lúc 15:19

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là :

156 x 100 = 15600 ( m2 )

Số thóc thu hoạch được là :

5616 : 15600 = 0,36 ( kg )

Diện tích thửa ruộng hình vuông là :

80 x 80 = 6400 ( m2 )

Số thóc thu hoạch được là :

0,36 x 6400 = 2304 ( kg )

Đáp số : 2304 kg thóc 

Bình luận (0)
Ha thị minh ngọc
5 tháng 8 2018 lúc 15:20

= 2034 kg thóc đó bn

Bình luận (0)
Ha thị minh ngọc
5 tháng 8 2018 lúc 15:21

àk nhầm ... là 2304 kg

Bình luận (0)
ARMY~BTS
6 tháng 8 2018 lúc 12:12

=2304 kg thóc nha

Bình luận (0)
Bùi Nguyễn Việt Anh
10 tháng 8 2018 lúc 16:29

2304 kg thoc

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN