Bài 4 : Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống

Vân Vũ

Tại sao số lao động thất nghiệp ngày càng nhiều nhưng nhiều nhà máy bay thiếu lao động

hoàng minh trọng
13 tháng 11 2020 lúc 21:07

dân số lao động thất nghiệp ngày càng nhiều vì

- nguồn lao động dồi dào nhưng trong đk nền kinh tế ch phát triển tạo ra sức ép lớn đối vs vc giải quyết việc lm

do mùa vụ của sản xuất nông nghiệp và sự phát triển ngành nghề khác còn hạn chế .

nhiều nhà máy bay thiếu lao động ( ko hiểu lắm )

nhưng do trình độ lao động của dân số nước ta chủ yếu ko qua đào tạo , ko có trình độ chuyên môn

tham khảo

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN