Siêu sao bóng đá
8 tháng 9 2017 lúc 18:52

3 năm nữa thì em vẫn kém hơn chị 12 tuổi

Tổng số tuổi của hai chị em 3 năm sau là:

18 x 2 = 36 ( tuổi )

Tuổi chị 3 năm sau là:

( 36 + 12 ) : 2 = 24 ( tuổi )

Tuổi em 3 năm sau là:

24 - 12 = 12 ( tuổi )

Tuổi chị hiện nay là:

24 - 3 = 21 ( tuổi )

Tuổi em hiện nay là:

12 - 3 = 9 ( tuổi )

Đ/S: Chị: 21 tuổi

        Em: 9 tuổi

Bình luận (0)
Lê Quang Phúc
8 tháng 9 2017 lúc 18:49

Tổng của tuổi chị và tuổi em hiện nay là:

18 x 2 - 3 x 2 = 30 ( tuổi )

Tuổi em hiện nay là:

(30 - 12) : 2 = 9 ( tuổi )

Tuổi chị hiện nay là:

30 - 9 = 21 ( tuổi )

Bình luận (0)
Thúy Ngân
8 tháng 9 2017 lúc 18:49

Tổng số tuổi của chị và em 3 năm nữa là :

18 x 2 = 36 (tuổi)

Tổng số tuổi chị và em hiện nay là :

36 - 3 x 2 = 30 (tuổi)

Tuổi em hiện nay là :

(30 - 12) : 2 = 9 (tuổi)

Tuổi chị hiện nay là :

30 - 9 = 21 (tuổi)

Đ/s:...

kb zới mik nha!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN