Bài 22: Clo

Nguyen Thi Huỳnh Như

Từ nguyên liệu là FeS2,NaCl,H2O,O2 và các thiết bị ,điều kiện cần thiết khác.Hãy viết pt hóa học điều chế các chất H2SO4,FeCl3,FeCl2


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN