Học kì 1

Nguyễn Thư

Chuyện xảy ra ở h kta miệng, cô giáo hỏi cả lớp những ai ko làm bài tập, ko mang theo vở. Cả lớp ko ai giơ tay. Đến lúc cô gọi lên bảng thì ms biết Hằng ko làm bài tập, Lan quên mang vở.

a/Em hãy nhận xét việc làm của Hằng và Lan? Thái độ của e đối vs hành vi trên?

b/Nếu ở lớp em có bạn giống Hằng và Lan thì e sẽ làm j ?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN