Phương trình bậc nhất một ẩn

reyna phạm

Bà Tám gửi 50 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 0,48 %/ tháng nhưng vì chưa có nhu cầu nên bà Tám chưa rút tiền lãi từng tháng một ra

a) đến tháng 3 bà Tám có nhu cầu rút tiền . Hỏi bà tám nhận được bao nhiêu tiền cả góc lẫn lãi

b) nếu với số tiền ban đầu như tháng trên, bà tám gửi gói tiết kiệm kì hạn 3 tháng 6,48% / năm thì sau 9 tháng bà tám có được bao nhiêu tiền


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN