Phương Thảo Linh 0o0
21 tháng 7 2017 lúc 13:05

a) x=0,1

b)x=-1;3

bạn học giỏi nhé

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN