Giải chi tiết đề HSG hoá 9 tỉnh Vĩnh Phúc 2013-2014

Mastered Ultra Instinct
Mastered Ultra Instinct 18 tháng 10 2020 lúc 21:28

Cốc 1: nAl= \(\frac{5,4}{27}=0,2\) (mol)

2Al + 6HCl \(\rightarrow\) 2AlCl3 + 3H2 (1)

0,2 \(\rightarrow\) 0,3

mtăng = mAl - \(m_{H_2}\)= 5,4 - 0,6 = 4,8 (g)

Cốc 2: gọi khối lượng của Mg là m (g) (m > 0)

nMg= \(\frac{m}{24}\)(mol)

Mg + 2HCl \(\rightarrow\) MgCl2 + H2 (2)

\(\frac{m}{24}\) \(\rightarrow\) \(\frac{m}{24}\)

mtăng= mMg - \(m_{H_2}\)= m - \(\frac{m}{24}.2\) = m - \(\frac{m}{12}\)(g)

mtăng(1) = mtăng(2)

\(\Leftrightarrow\) 4,8 = m -\(\frac{m}{12}\)

\(\Leftrightarrow\) m = 5,24 (g)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 14 tháng 10 2020 lúc 22:30

PTHH: \(Al+NaOH+H_2O\rightarrow NaAlO_2+\frac{3}{2}H_2\) (1)

\(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\) (2)

\(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\) (3)

\(Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\) (4)

Ta có: \(n_{H_2\left(1\right)}=\frac{1,68}{22,4}=0,075\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{Al\left(1\right)}=0,05mol=n_{Al\left(2\right)}\) \(\Rightarrow m_{Al\left(1\right)}=0,05\cdot27=1,35\left(g\right)=m_{Al\left(2\right)_{ }}\)

Theo PT (2): \(n_{H_2\left(2\right)}=\frac{3}{2}n_{Al}=0,075mol\)

\(\Rightarrow V_{H_2\left(2\right)}=1,68\left(l\right)\) \(\Rightarrow V_{H_2\left(3\right)}+V_{H_2\left(4\right)}=0,672\left(l\right)\) \(\Rightarrow n_{H_2\left(3\right)}+n_{H_2\left(4\right)}=0,03\left(mol\right)\)

Mặt khác: \(m_{Mg}+m_{Zn}=3,48-1,35=2,13\left(g\right)\)

Đặt số mol của Mg là \(a\) \(\Rightarrow n_{H_2\left(3\right)}=a\)

Đặt số mol của Zn là \(b\) \(\Rightarrow n_{H_2\left(4\right)}=b\)

Ta có hệ phương trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}24a+65b=2,13\\a+b=0,03\end{matrix}\right.\) (Hệ có nghiệm âm)

\(\Rightarrow\) Đề bài sai

Bình luận (0)
Phạm Vũ Trí Dũng
Phạm Vũ Trí Dũng 2 tháng 9 2020 lúc 17:25

- Điện phân nóng chảy NaCl:

\(2NaCl\underrightarrow{đpnc}2Na+Cl_2\uparrow\)

- Đốt cháy Cu trong \(Cl_2\)

\(Cu+Cl_2\underrightarrow{t^o}CuCl_2\)

- Hòa tan \(CuCl_2\) vào H2O

- Hòa tan Na vào H2O

\(2Na+2H_2O\rightarrow2NaOH+H_2\)

- Cho dung dịch \(NaOH\) tác dụng với dung dịch \(CuCl_2\)

\(CuCl_2+2NaOH\rightarrow Cu\left(OH\right)_2\downarrow+2NaCl\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 17 tháng 8 2020 lúc 19:38

Đặt M là KL chung có hóa trị là n

nH2=0,08

2M + 2nHCl --> 2MCln + nH2

0,16/n <-- 0,16 <-- 0,16/n <--0,08

4M + nO2 --> 2M2On

0,16/n --> 0,08/n

Bảo toàn nguyên tố Oxi: nO trong M2On = (0,08/n).n= 0,08 mol

-> nO2=0,08/2=0,04 mol --> mO2= 0,04.32=1,28g

Bảo toàn khối lượng: mM = mM2On - mO2= 2,84-1,28= 1,56g

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
Nguyễn Ngọc Lộc CTV 26 tháng 7 2020 lúc 13:07

- Khí NO không màu, khi tiếp xúc với không khí có màu nâu đỏ .

Ta thấy : Trong không khí có chứa oxi nên xảy ra phản ứng :

PTHH : \(2NO+O_2\rightarrow2NO_2\uparrow\)

( Tạo khí NO2 màu nâu đỏ )

- Nếu để lâu ngày nhạt dần có thể bị chuyển đổi thành N2O4 , hay phản ứng với hơi nước trong không khí tạo thành NO

PTHH : \(3NO_2+H_2O\rightarrow2HNO_3+NO\)

hay tác dụng với khí CO trong không khí

PTHH : \(CO+NO_2\rightarrow CO_2+NO\)

,....

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 26 tháng 7 2020 lúc 14:56

khi ta tiếp xúc khí đó với oxi có hiện tuọng tạo ra khí nâu đỏ

2NO+O2-to>2NO2

sau đó nếu để lâu hoặc nhiệtk dộ thấp ta có

NO2<->N2O4

hoạc tiếpxúc vói H2O

3NO2+H2O-->2HNO3+NO

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN