Chương VI - Lượng tử ánh sáng

dfsa
24 tháng 9 2020 lúc 22:37

Ta có:

\(\varepsilon=A+e.U_h< =>\frac{h.c}{\lambda}=A+e.U_h< =>\frac{6,625.10^{-34}.3.10^8}{0,405.10^{-6}}=A+1,6.10^{-19}.1,26\)

=> A= 2,43(J)

Bình luận (0)
Trúc Giang
10 tháng 6 2019 lúc 19:13

A. Không xác định được cụ thể sự chuyển quỹ đạo của e
B. E chuyển từ K lên L đến M sau đó đến N
C. E chuyển lên L rồi chuyển thẳng lên N
D. E chuyển thẳng từ K lên N

Bình luận (1)
nguyễn thị thiên thiên
11 tháng 6 2019 lúc 8:27

cau D

Bình luận (0)
kayuha
11 tháng 6 2019 lúc 21:38

D

Bình luận (0)
Hai Yen
31 tháng 5 2019 lúc 14:59

K L M N O P Q ..

tương ứng với n = 1,2,3,4,5,6

L => n = 2; P => n = 6

=> \(r_P=6^2r_0;r_L=2^2r_0\Rightarrow\frac{r_p}{r_L}=9\Rightarrow r_p=9r_L=1908pm.\)

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
7 tháng 4 2019 lúc 19:07

Do bạn ko nói rõ, nên mình lấy \(c=3.10^8\) (m/s), \(e=1,6.10^{-19}\) C

\(\lambda=\frac{hc}{A}=\frac{6,625.10^{-34}.3.10^8}{1,88.1,6.10^{-19}}=0.66\mu m\)

Bình luận (0)
dinh lenh duc dung
16 tháng 6 2019 lúc 21:26

D

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN