Chương I: Bằng chứng và cơ chế tiến hoá

Phan nhat linh
Xem chi tiết
ngAsnh
13 tháng 12 2021 lúc 10:33

- Mọi cơ thể sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào.

- Tế bào không chỉ là đơn vị cấu tạo của cơ thể mà còn có vai trò quan trọng đối với sự phát sinh và phát triển của cá thể và chủng loại. Theo Vichop, mọi tế bào đều sinh ra từ các tế bào sống trước nó và không có sự hình thành tế bào ngẫu nhiên từ chất vô sinh.

 

Bình luận (0)