Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Duy Anh
Duy Anh 30 tháng 10 2020 lúc 21:16

+) Đối với ion M+: Tổng số electron là 10

\(\Rightarrow\) Chắc chắn có H và H+ cấu tạo từ 5 nguyên tử

\(\Rightarrow\) \(NH_4^+\) là phù hợp nhất

+) Đối với ion X3-: Gồm 2 phi kim thuộc 2 chu kỳ liên tiếp cách nhau 7 electron

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}OvàP\\FvàS\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow X^{3-}\) cấu tạo từ 5 nguyên tử

\(\Rightarrow PO_4^{3-}\) phù hợp

\(\Rightarrow\) T là \(\left(NH_4\right)_3PO_4\)

Bình luận (1)
Khánh Đan
Khánh Đan CTV 29 tháng 10 2020 lúc 20:39

Bạn tham khảo lời giải ở đây nhé!

Câu hỏi của Huong LE - Hóa học lớp 8 | Học trực tuyến

Từ đó suy ra A là N2O5 và B là NH3.

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 26 tháng 10 2020 lúc 19:08

Tổng sô hạt p, n, e rong nguyên tử 1 nguyên tố thuộc nhóm VIIA là 28:

=> p + n + e = 28 ( p = e = Z )

=> 2Z + n = 28

=> n = 28 - 2Z

Áp dụng công thức:

\(1\le\frac{Z}{N}\le1,5\)

\(\Leftrightarrow Z\le28-2Z\le1,5Z\)

\(\Leftrightarrow3Z\le28\le3,5Z\)

\(\Rightarrow8\le Z\le9,33\)

\(\Rightarrow Z=9\)

=> n = 28 - 2.9 = 10

Nguyên tử khối của nguyên tố đó :

A = Z + N = 9 + 10 = 19 ( Flo )

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN