Chăn nuôi thuỷ sản đại cương

fixres7
10 tháng 12 2019 lúc 10:42

Gọi x, y, z lần lượt là cám ngô cám gạo và hỗn hơp

Ta có:

X+Y+Z= 100

0.095x+0.12y+0.42z=16.5

3x- 2y=0

Giải hệ ba phương trình

Bình luận (0)
Hoang Thien Bang

Câu 1: Em có nhận xét gì về tình hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của nước ta hiện nay? Hãy đưa ra các biện pháp giúp cho sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của nước ta phát triển.

Câu 2: Vì sao cần phải tiến hành nghiên cứu các quy luật sinh trưởng và phát dục của vật nuôi? Lấy ví dụ minh họa cho nội dung của 3 quy luật.

Câu 3: Em hãy so sánh phương pháp chọn lọc hàng loạt và chọn lọc cá thể. Hãy đề ra các tiêu chí để lựa chọn vật nuôi cho gia đình em.

Câu 4: Lai giống là gì? Có mấy phương pháp? Kể tên các công thức lai giống ở địa phương mà em biết.

Câu 5: Viết sơ đồ lai kinh tế đơn giản, sơ đồ lai kinh tế phức tạp.

Câu 6: Các công đoạn của quy trình sản xuất gia súc giống và cá giống có gì giống và khác nhau.

Câu 7: Ý nghĩa của công nghệ cấy truyền phôi bò? Cơ sở khoa học của công nghệ cấy truyền phôi bò.

Câu 8: Muốn vật nuôi tạo được nhiều sản phẩm cần đáp ứng những nhu cầu gì về dinh dưỡng cho chúng? Cho ví dụ cụ thể.

Câu 9: Hãy kể tên và nêu những đặc điểm chính của một số loại thức ăn thường dùng trong chăn nuôi. Làm thế nào để có nhiều thức ăn tinh, thức ăn xanh, thức ăn thô cho vật nuôi.

Câu 10: Thế nào là thức ăn hỗn hợp? Thức ăn hỗn hợp có vai trò gì trong việc phát triển chăn nuôi?

Câu 11: Kể tên và nêu các biện pháp tăng cường nguồn thức ăn nhân tạo cho cá. Trình bày quy trình công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp.

Câu 12: Chuồng trại của vật nuôi cần phải đảm bảo những yêu cầu kĩ thuật gì? Ở địa phương em khi xây dựng chuồng trại đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu đó chưa?

Câu 13: Vì sao cần phải xử lí chất thải trong chăn nuôi? Liên hệ với chăn nuôi tại gia đình và địa phương em thấy việc xử lí chất thải còn những hạn chế gì?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN