Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Hà Đức Thọ
29 tháng 3 2016 lúc 14:51

Độ lệch pha của M và N là: \(\Delta \varphi = \dfrac{2\pi d}{\lambda}=\dfrac{\pi}{2}\)

Vì M vuông pha với N nên: \(A=\sqrt{7,5^2+4^2}=8,5 cm\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN