Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

 Đặc điểm nào không đúng với sinh sản vô tính ở động vật?

1 câu trả lời

Sinh sản vô tính ở động vật là:

3 câu trả lời

Sinh sản vô tính ở động vật dựa trên những hình thức phân bào nào?

1 câu trả lời

Nguyên tắc của nhân bản vô tính là:

1 câu trả lời

Hạn chế của sinh sản vô tính là:

1 câu trả lời

Hướng tiến hoá về sinh sản của động vật là:

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.