Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Hạn chế của sinh sản vô tính là:

1 câu trả lời

Hướng tiến hoá về sinh sản của động vật là:

1 câu trả lời

Sinh sản vô tính ở động vật là:

3 câu trả lời

Ý nào không phải là sinh sản vô tính ở động vật đa bào?

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.