Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật

Kirito
25 tháng 5 lúc 15:42

cơ sở tế bào học của sinh sản vô tinh là phân bào nguyên nhiễm, ngoại trừ một kiểu:

A Trinh sản

B Phân mảnh

C Nảy chồi

D Phân đôi

Bình luận (0)
Hiếu Hay Ho
25 tháng 5 lúc 15:43

caau C

Bình luận (0)
YunTae
25 tháng 5 lúc 15:46

C. Nảy chồi 

Bình luận (0)

TK#hoc247.net

*Sinh sản vô tính có ưu điểm:
+ Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy, có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp.
+ Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh.
+ Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về các đặc điểm di truyền.
+ Tạo ra số lượng lớn con cháu giống nhau trong một thời gian ngắn.
+ Cho phép tăng hiệu suất sinh sản vì không phải tiêu tốn năng lượng cho việc tạo giao tử và thụ tinh.
*Sinh sản vô tính có nhược điểm:
Tạo ra thế hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền vì vậy khi điều kiện sống thay đổi, có thể dẫn đến hàng loạt cá thể bị chế

Bình luận (0)

TK_hoc247

*Sinh sản vô tính có ưu điểm:
+ Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy, có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp.
+ Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh.
+ Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về các đặc điểm di truyền.
+ Tạo ra số lượng lớn con cháu giống nhau trong một thời gian ngắn.
+ Cho phép tăng hiệu suất sinh sản vì không phải tiêu tốn năng lượng cho việc tạo giao tử và thụ tinh.
*Sinh sản vô tính có nhược điểm:
Tạo ra thế hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền vì vậy khi điều kiện sống thay đổi, có thể dẫn đến hàng loạt cá thể bị chế

Bình luận (0)
Laville Venom
17 tháng 5 lúc 11:15

tham khảo

 

Ưu điểm:

- Nhân nhanh được các giống cây

- Giữ được các đặc điểm di truyền quý từ cây bố mẹ

- Cây con đồng nhất về mặt di truyền

Nhược điểm:

- Không tạo ra biến dị tổ hợp, do đó không làm tăng khả năng thích nghi của thực vật với sự thay đổi của môi trường. Khi môi trường thay đổi theo hướng bất lợi có thể gây nên diệt vong hàng loạt.

 

Bình luận (0)
Mai Hiền
3 tháng 5 lúc 9:54

Trinh sinh khác với các hình thức sinh sản vô tính khác do: Hiện tượng giao tử cái không qua thụ tinh , nguyên phân nhiều lần phát triển thành cơ thể đơn bội (n). Thường xen kẽ với sinh sản hữu tính.

Ví dụ: Chân khớp như ong, kiến, rệp

 

Bình luận (0)
Dương Thanh Hằng
3 tháng 5 lúc 10:20

Trinh sinh khác với các hình thức sinh sản vô tính khác do: Hiện tượng giao tử cái không qua thụ tinh , nguyên phân nhiều lần phát triển thành cơ thể đơn bội (n). Thường xen kẽ với sinh sản hữu tính.

Ví dụ: Chân khớp như ong, kiến, rệp

 

  
Bình luận (0)
Takahashi Eriko Mie
28 tháng 4 2019 lúc 16:45
Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu, vì vậy có lợi trong từng hợp mật độ quần thể thấp. Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về mặt di truyền. Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trưởng sông ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh.

Bình luận (0)
Phạm Hoàng Giang
12 tháng 5 2018 lúc 11:26

Trả lời:

Hình thức sinh sản

Đặc điểm

Nhóm sinh vật

Phân đôi

Cơ thể mẹ tự co thắt tạo thành 2 phần giống nhau, mỗi phần sẽ phát triển thành một cá thể. Sự phân đôi có thể theo chiều dọc, ngang hoặc nhiều chiều.

Động vật nguyên sinh, giun dẹp.

Nảy chồi

Một phần của cơ thể mẹ nguyên phân nhiều hơn các vùng lân cận và phát triển tạo thành cơ thể mới.

Cơ thể con có thể sống bám trên cơ thể mẹ hoặc sống tách độc lập.

Ruột khoang, bọt biển.

Phân mảnh

Cơ thể mẹ tách thành nhiều phần nhỏ, tế bào ở mỗi phần tiếp tục nguyên phân nhiều lần và phát triển thành một cơ thể mới.

Bọt biển.

Trinh sản

(trinh sản)

Hiện tượng giao tử cái không qua thụ tinh , nguyên phân nhiều lần phát triển thành cơ thể đơn bội (n).

Thường xen kẽ với sinh sản hữu tính.

Chân khớp như ong, kiến, rệp


Bình luận (0)
nguyen minh ngoc
12 tháng 5 2018 lúc 11:27

Phân đôi

Nảy chồi

Phân mảnh

Trinh sản

Bình luận (0)
nguyen minh ngoc
12 tháng 5 2018 lúc 11:28

1. Phân đôi

- Xảy ra ở động vật đơn bào và giun dẹp

2. Nảy chồi

- Xảy ra ở bọt biển và ruộng khoang

3. Phân mảnh

- Xảy ra ở bọt biển, giun dẹp

4. Trinh sinh

- Là hình thức sinh sản, trong đó, tế bào trứng không thụ tinh phát triển thành cá thể mới có bộ NST đơn bội

- Trinh sinh thường gặp ở các loài chân đốt như: ong, kiến, rệp. Một vài loài cá, lưỡng cư, bò sát cũng có hiện tượng trinh sinh.

Bình luận (0)
Thời Sênh
22 tháng 4 2018 lúc 20:10

- Giống nhau:
+ Đều không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái.
+ Đều dựa vào nguyên phân để tạo ra cá thể mới.
- Khác nhau:
Hình thức sinh sản vô tính ở thực vận là sinh sản bằng bào tử, sinh sản sinh dưỡng còn hình thức sinh sản ở động vật là phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh.

Bình luận (0)
chu thị ánh nguyệt
18 tháng 5 2017 lúc 6:53

nhân bản vô tính là 1 hình thức sinh sản vô tính mà từ 1 cá thể độc lập có thể tạo ra nhiều cá thể ms có tính chất giống nhau trg 1 time ngắn. Còn tái sinh 1 bộ phận cơ thể ko phải là hình thức sinh sản nó chỉ là tái sinh lại bộ phận trên cơ thể của cá thể nào đó bị mất đi...vd như thằn lằn mọc đuôi sau 1 time bị đứt

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
26 tháng 4 2017 lúc 22:01

Tái sinh các hộ phận cơ thể (thằn lằn tái sinh được đuôi, khi đuôi bị đứt) không phải là sinh sản vô tính vì sinh sản vô tính tạo ra cơ thể mới.

Bình luận (0)
Quang Duy
26 tháng 4 2017 lúc 21:02

Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết vì chúng có vật chất di truyền giống nhau.

Bình luận (0)
Quang Duy
26 tháng 4 2017 lúc 20:56

Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết vì chúng có vật chất di truyền giống nhau.

Bình luận (0)
Quang Duy
26 tháng 4 2017 lúc 21:01

Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết vì chúng có vật chất di truyền giống nhau.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN