Bài 38 : Kinh tế Bắc Mĩ - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Tại sao các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ có thời kỳ bị sa sút? (dựa sgk trang 123)

Vì: Công nghệ................. Bị......................gay gắt của liên minh châu Âu, các nước công nghiệp mới có công nghệ cao và điển hình là sức cạnh tranh mãnh liệt của hàng hoá Nhật Bản ngày càng chinh phục rộng rãi thị hiểu của người tiêu dùng của Hoa Kỳ nhờ giá trị thẩm mỹ và chất lượng cao.

-Bị...............................................................

liên tiếp(1970-1973-1980-1982)

Phần ll sự phát triển của vàng đai công nghiệp mới

Quan sát hình 40.1 dựa vào kiến thức đã học cho biết

a) Hướng chuyển dịch vốn và lao động ở Hoa Kỳ?

Từ

vùng.........................................................

tới các vùng công nghiệp mới...................................và

............................................................

b) Tại sao có sự chuyển dịch vốn và lao động trên lãnh thổ Hoa Kỳ?

Ngành công nghiệp hiện đại đã làm xuất hiện nhiều ngành công nghiệp hiện đại gắn liền với việc hình thành các trung tâm công nghiệp nghiên cứu khoa học 8 phía nam và tây Hoa Kỳ tạo điều kiện cho sự xuất hiện của “ vành đai mặt trời

Do nhu cầu phát triển nhanh của công nghiệp mới đã thu hút vốn và lao động trên toàn cầu . Hoa Kỳ tập trung đầu tư vào các ngành kinh tế cao cấp mới .

c ) Vị trí của vùng công nghiệp “ Vành đai mặt trời ” có thuận lợi ?

- Vị trí ở phía nam lãnh thổ Hoa Kỳ trên 4 khu vực : Bán đảo Flo ri đa , vùng ven vịnh Mê Hi Cô , vùng ven biển tây nam của Hoa Kỳ và vùng ven biển tây bắc giáp biên giới Canada .

Thuận lợi chính : Gân luồng nhập khẩu nguyên liệu chính ...............................lên và từ Thái Bình Dương tập trung từ các nước châu...............và đây cũng là các khu vực tiêu thụ sản phẩm của Hoa Kỳ

Xin các bạn giúp với ạ 😭😭 Chiều mai là nộp bài rồi:(( Điền vào chỗ chấm nha

Thanks ạ❤️❤️

0 câu trả lời

Tại sao các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ có thời kỳ bị sa sút? (dựa sgk trang 123)

Vì: Công nghệ................. Bị......................gay gắt của liên minh châu Âu, các nước công nghiệp mới có công nghệ cao và điển hình là sức cạnh tranh mãnh liệt của hàng hoá Nhật Bản ngày càng chinh phục rộng rãi thị hiểu của người tiêu dùng của Hoa Kỳ nhờ giá trị thẩm mỹ và chất lượng cao.

-Bị...............................................................

liên tiếp(1970-1973-1980-1982)

Phần ll sự phát triển của vàng đai công nghiệp mới

Quan sát hình 40.1 dựa vào kiến thức đã học cho biết

a) Hướng chuyển dịch vốn và lao động ở Hoa Kỳ?

Từ

vùng.........................................................

tới các vùng công nghiệp mới...................................và

............................................................

b) Tại sao có sự chuyển dịch vốn và lao động trên lãnh thổ Hoa Kỳ?

Ngành công nghiệp hiện đại đã làm xuất hiện nhiều ngành công nghiệp hiện đại gắn liền với việc hình thành các trung tâm công nghiệp nghiên cứu khoa học 8 phía nam và tây Hoa Kỳ tạo điều kiện cho sự xuất hiện của “ vành đai mặt trời

Do nhu cầu phát triển nhanh của công nghiệp mới đã thu hút vốn và lao động trên toàn cầu . Hoa Kỳ tập trung đầu tư vào các ngành kinh tế cao cấp mới .

c ) Vị trí của vùng công nghiệp “ Vành đai mặt trời ” có thuận lợi ?

- Vị trí ở phía nam lãnh thổ Hoa Kỳ trên 4 khu vực : Bán đảo Flo ri đa , vùng ven vịnh Mê Hi Cô , vùng ven biển tây nam của Hoa Kỳ và vùng ven biển tây bắc giáp biên giới Canada .

Thuận lợi chính : Gân luồng nhập khẩu nguyên liệu chính ...............................lên và từ Thái Bình Dương tập trung từ các nước châu...............và đây cũng là các khu vực tiêu thụ sản phẩm của Hoa Kỳ

0 câu trả lời

Tại sao các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ có thời kỳ bị sa sút? (dựa sgk trang 123)

Vì: Công nghệ................. Bị......................gay gắt của liên minh châu Âu, các nước công nghiệp mới có công nghệ cao và điển hình là sức cạnh tranh mãnh liệt của hàng hoá Nhật Bản ngày càng chinh phục rộng rãi thị hiểu của người tiêu dùng của Hoa Kỳ nhờ giá trị thẩm mỹ và chất lượng cao.

-Bị...............................................................

liên tiếp(1970-1973-1980-1982)

Phần ll sự phát triển của vàng đai công nghiệp mới

Quan sát hình 40.1 dựa vào kiến thức đã học cho biết

a) Hướng chuyển dịch vốn và lao động ở Hoa Kỳ?

Từ

vùng.........................................................

tới các vùng công nghiệp mới...................................và

............................................................

b) Tại sao có sự chuyển dịch vốn và lao động trên lãnh thổ Hoa Kỳ?

Ngành công nghiệp hiện đại đã làm xuất hiện nhiều ngành công nghiệp hiện đại gắn liền với việc hình thành các trung tâm công nghiệp nghiên cứu khoa học 8 phía nam và tây Hoa Kỳ tạo điều kiện cho sự xuất hiện của “ vành đai mặt trời

Do nhu cầu phát triển nhanh của công nghiệp mới đã thu hút vốn và lao động trên toàn cầu . Hoa Kỳ tập trung đầu tư vào các ngành kinh tế cao cấp mới .

c ) Vị trí của vùng công nghiệp “ Vành đai mặt trời ” có thuận lợi ?

- Vị trí ở phía nam lãnh thổ Hoa Kỳ trên 4 khu vực : Bán đảo Flo ri đa , vùng ven vịnh Mê Hi Cô , vùng ven biển tây nam của Hoa Kỳ và vùng ven biển tây bắc giáp biên giới Canada .

Thuận lợi chính : Gân luồng nhập khẩu nguyên liệu chính ...............................lên và từ Thái Bình Dương tập trung từ các nước châu...............và đây cũng là các khu vực tiêu thụ sản phẩm của Hoa Kỳ

Xin các bạn giúp với an😭😭😭 Chiều mai nộp rồi:((( điền cào chỗ chấm nha các bạn

Thanks ❤️❤️❤️

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.