Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

Phạm Mai Phương
Phạm Mai Phương 17 tháng 12 2020 lúc 21:31

vì bn chưa cho các ví dụ để chọn nên mk lấy ví dụ như là :

-Gà trống biết gáy 

-Gà mái bắt đầu đẻ trứng 

.....v...v........

  chúc bn học tốt !!!yeu

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 5 tháng 7 2020 lúc 8:40
Khái niệm - Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phân trong cơ thể. vd gà mái bắt đầu đẻ trứng. - Các yếu tố gây ảnh hưởng đến sự sinh dưỡng và sự phát dục của vật nuôi: + Các đặc điểm về di truyền + Đặc điểm về ngoại cảnh, môi trường bên ngoài: điều kiện chăm sóc, thức ăn, khí hậu. Mình không hiểu đề là nêu khái niệm hay là ví dụ cho lắm!
Bình luận (0)
The Key Of Love
The Key Of Love 16 tháng 6 2020 lúc 19:55

Bạn tham khảo :

Sự thay đổi về chất của các bộ phận cơ thể vật nuôi được gọi là sự phạt dục .

Ví dụ thực tế : gà mái bắt đầu đẻ trứng , gà trống biết gáy

Bình luận (0)
The Key Of Love
The Key Of Love 16 tháng 6 2020 lúc 19:56

Làm lại mình bị biết nhầm dấu :

Sự thay đổi về chất của các bộ phận cơ thể vật nuôi được gọi là sự phát dục .

Ví dụ thực tế : gà mái bắt đầu đẻ trứng , gà trống biết gáy

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN