Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

Nguyễn Thúy Quỳnh
Nguyễn Thúy Quỳnh 16 tháng 4 2019 lúc 20:56

_Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể.

_Sự sinh trưởng là sự tăng lên về khối lượng, kích thước của các bộ phận trong cơ thể.

_Các điều kiện để chấp nhận một giống vật nuôi là:

+Có cùng nguồn gốc

+Có những đặc điểm chung

+Có tính di truyền ổn định

+Đạt đến một số lượng nhất định

The endhihi

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 6 tháng 3 2019 lúc 19:29

1.Sự sinh trưởng: là sự tăng lên về kích thước , khối lượng của các bộ phận trong cơ thể

Sự phát dục:

Là sự thay đổi về chất của các bộ phạn trong cơ thể

2.Để là giống vật nuôi, phải có những điều kiện sau:

– Có nguồn gốc, lịch sử hình thành rõ ràng

– Có đặc điểm riêng biệt của giống, các đặc điểm này khác biệt với các giống khác.

– Di truyền một cách tương đối ổn định cho đời sau.

– Đạt đến một số lượng cá thể nhất định và có địa bàn phân bố rộng.

– Được hội đồng giống quốc gia công nhận là một giống

– Thuần chủng, không pha tạp

Bình luận (0)
Nguyễn Huyền Trâm
Nguyễn Huyền Trâm 14 tháng 2 2019 lúc 20:47

Sự sinh trưởng là sự tăng lên về kích thước, khối lượng của các bộ phận trong cơ thể. vd: con bò tăng cân nặng lên 2kg

Bình luận (0)
Last Tomb
Last Tomb 23 tháng 3 2019 lúc 19:02

-Sự sinh trưởng là sự tăng lên về khối lượng và kích thước của các bộ phận trong cơ thể vật nuôi.

Vd:Thể trọng lợn con từ 5 kg tăng lên là 8kg.

-Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể vật nuôi.

Vd:Gà trống biết gáy,gà mái biết đẻ trứng.

Bình luận (0)
Cao Thị Ngọc Anh
Cao Thị Ngọc Anh 24 tháng 3 2019 lúc 9:45

- Sự sinh trưởng của vật nuôi là sự tăng lên về khối lượng và kích thước các bộ phận của cơ thể

VD : Cân nặng của con gà từ 80g tăng lên 150g

- Sự phát dục của vật nuôi là sự thay đổi về thể chất của các bộ phận trong cơ thể, phân hóa các cơ quan và hoàn thiện chức năng sinh lí

VD : Gà trống biết gáy, xuất hiện mào

Bình luận (0)
Nguyễn Thúy Quỳnh
Nguyễn Thúy Quỳnh 16 tháng 4 2019 lúc 20:50

Sự sinh trưởng là sự tăng lên về khối lượng, kích thước các bộ phận của cơ thể

Ví dụ: Sự sinh trưởng của ngan:

_1 ngày tuổi cân nặng 42g

_1 tuần tuổi cân nặng 79g

_2 tuần tuổi cân nặng 152g

Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể.

Ví dụ: SGK trang 87 dòng 8 từ trên xuống dòng thứ 10. Mỏi rùi!hehe

BYE

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Anh Thư
Nguyễn Thị Anh Thư 11 tháng 10 2017 lúc 20:50

- Có đóng góp trong phát triển các giống cây trồng, xây dụng những kĩ thuật canh tác mới,..

Bao gồm : kĩ thuật cấy chuyển phôi, tạo chế phẩm phòng bệnh cho động vật,...

Bình luận (0)
Lê Quang Hà
Lê Quang Hà 6 tháng 10 2016 lúc 9:07

-Sự sinh trưởng của vật nuôi là sự tăng lên về khối lượng, kích thước các bộ phận của cơ thể.

Ví dụ: Sự sinh trưởng của ngan

-1 ngày tuổi cân nặng 42g

-1 tuần tuổi cân nặng 79g

-2 tuần tuổi cân nặng 152g

Người ta gọi sự tăng cân của ngan là sự sinh trưởng

- Sự phát dục của vật nuôi là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể

Ví dụ:Khi còn nhỏ, cùng với sự phát triển của cơ thể, buồng trứng của con cái lớn dần, đó là sự sinh trưởng của buồng trứng. Khi đã lớn, buồng trứng của con cái bắt đầu sản sinh ra trứng, đó là sự phát dục của buồng trứng

Còn 2 câu kia mình không biết nha. Sorry!

Bình luận (0)
Tram Nguyen
Tram Nguyen 10 tháng 4 2018 lúc 19:51

- Sự sinh sản là quá trình tạo ra 1 cá thể mới.

VD: gà mái đẻ con,..

- Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể.

VD: bò mẹ đẻ con,..

Bình luận (0)
Kuroko Tetsuya
Kuroko Tetsuya 10 tháng 4 2018 lúc 19:51
- Sự sinh trưởng là sự tăng lên về kích thước, khối lượng của các bộ phận trong cơ thể. vd: con bò tăng cân nặng lên 2kg - Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phân trong cơ thể. vd gà mái bắt đầu đẻ trứng.

Bình luận (0)
letrang
letrang 10 tháng 4 2018 lúc 19:53

-Sự sinh trưởng là sự tăng lên về khối lượng,kích thước các bộ phận của cơ thể.Ví dụ:Sự sinh trưởng của ngan:

+1 ngày tuổi cân nặng 42g.

+1 tuần tuổi cân nặng 79g.

+2 tuần tuổi cân nạng 152g.

Vì vậy,nên người ta gọi sự tăng cân của ngan là sự sinh trưởng.

-Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể.

Ví dụ:Khi còn nhỏ,cùng với phát triển của cơ thể,buồng trứng của con cái lớn dần,đó là sự sinh trưởng của buồng trứng.Khi đã lớn,buồng trứng của con cái bắt đầu sản sinh ra trứng,đó là sự phát dục của buồng trứng.

Bình luận (0)
Nhi
Nhi 7 tháng 4 2018 lúc 21:23

-VD của sự sinh trưởng:con gà từ 30g tăng lên 40 g, con bò từ 100g tăng lên 300g

-VD của sự phát dục: gà trống biết gáy, xuất hiện mào, gà mái biết đẻ trứng

Bình luận (0)
Nguyen cao ky
Nguyen cao ky 28 tháng 12 2017 lúc 5:35

Su sinh truong la tang ve kich thuoc va khoi luong cua vat nuoi

Bình luận (0)
Trần Quốc An
Trần Quốc An 8 tháng 4 2017 lúc 22:19

* Đặc điểm của sự sinh trưởng ở vật nuôi.

- Sự tăng lên về kích thước, khối lượng của các bộ phận trong cơ thể.

Bình luận (0)
Tobot Z
Tobot Z 10 tháng 4 2017 lúc 7:42

- Sự sinh trưởng của vật nuôi là sự tăng lên về chất của các bộ phận trong cơ thể

Bình luận (0)
Dương Hạ Chi
Dương Hạ Chi 15 tháng 3 2018 lúc 21:40

- Sự sinh trưởng:

+Thể trọng heo con từ 5 tăng lên thành 8kg.

- Sự phát dục:

+Xương ống chân bê dày thêm 5cm.

+Gà trống biết gáy.

+Gà mái biết để trứng.

+Dạ dày lợn tăng thêm sức chứa.

Bình luận (0)
Nghiêm Hồng Oanh
Nghiêm Hồng Oanh 15 tháng 3 2018 lúc 21:45

- Xương ống chân của bê dài thêm 5 cm -> sự sinh trưởng

- thể trọng heo con từ 5 kg tăng lên 8 kg -> sự sinh trưởng

- Gà trống biết gáy -> sự phát dục

- Gà mái bắt đầ đẻ trứng -> sự phát dục

- Dạ dày lợn tăng thêm sức chứa -> sự sinh trưởng

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Hạnh
Nguyễn Minh Hạnh 15 tháng 3 2019 lúc 18:53
Những biến đổi của cơ thể vật nuôi Sự sinh trưởng Sự phát dục
- Xương ống chân của bê dài thêm 5cm. X
- Thể trọng lợn con từ 5kg tăng lên 8kg. X
- Gà trống biết gáy. X
- Gà mái bắt đầu đẻ trứng. X
- Dạ dày lợn tăng thêm sức chứa. X
Bình luận (0)
Loading...