Bài 27. Cơ năng

B.Trâm
28 tháng 6 2020 lúc 23:20

Độ dài của mặt phẳng nghiêng có cho ko bạn hoặc là góc taoj bởi mn và mặt đất á như vậy ms tính đc

Bình luận (0)
B.Trâm
28 tháng 6 2020 lúc 23:30

Chọn mốc thế năng ở mặt đất

Chiều dương là chiều chuyển động của vật

Ta có:

Cơ năng tại đỉnh của mặt phẳng nghiêng là

\(W1=Wt1+Wđ_1=mgh\)

Cơ năng tại vị trí chân mặt phẳng nghiêng là:

\(W_2=Wt_2+Wđ_2=\frac{1}{2}mv^2\)

Công của ma sat:

A=-F.s

Ta có độ biến thiên của cơ năng thì bằng công của ngoại lưc < lực ma sát>

=> \(\frac{1}{2}mv^2-mgh=-F.s\)

=> \(\frac{1}{2}mv^2=-F.s+mgh\)

\(\Rightarrow v=\sqrt{\frac{2\left(-F.s+mgh\right)}{m}}\)

Cái "s" đó là chiều dài của mpn nếu đề cho góc giữa mpn và mặt đát thì sử dụng lượng giác tính ra nha

Bình luận (0)
B.Trâm
27 tháng 6 2020 lúc 21:08

Cái này còn tùy mốc thế năng mà bạn chọn nữa

Chọn mốc thế năng tại mặt đất

a) Cơ năng của vật là:

\(W_1=\frac{1}{2}mv^2+mgh=\frac{1}{2}.2.8^2+2.10.10=264\left(J\right)\)

b) Cơ năng ở độ cao cực đại là:

\(W_2=m.g.h_{max}\)

Áo dụng định luật BTCN ta có:

\(W1=W2\)

\(\Leftrightarrow m.g.h_{max}=264\)

=> \(h_{max}=\frac{264}{2.10}=13,2\left(m\right)\)

c) Ta có : \(Wt=3Wđ\) => \(Wđ=\frac{1}{3}Wt\)

Đề yêu cầu tính độ cao tức là liên quan tới thến năng vì vậy bn cứ viến đổi sao cho còn lại chắc thế năng để có h mà tính thôi

Tương tự nếu đề bảo tính vận tốc thì lại lật lại tính thế năng theo động năng để đưa về một ẩn và v

-> Cơ năng của vật tại vị trí thế năng bằng 3 lần động năng là:

Gọi h' là độ cao tại vị trí mà thế năng bằng 3 lần động năng

\(W_3=Wt+Wđ=Wt+\frac{1}{3}Wt=\frac{4}{3}Wt=\frac{4}{3}.m.g.h'\)

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng

\(W_3=W_2\Leftrightarrow\frac{4}{3}.m.g.h'=m.g.h_{max}\)

\(\Leftrightarrow h'=\frac{h_{max}}{\frac{4}{3}}=\frac{13,2}{\frac{4}{3}}=9,9\left(m\right)\)

Bình luận (0)
nguyen thi vang
2 tháng 7 2020 lúc 21:00

m =0,2kg

v0 =5m/s; h=5m

g =10m/s2

a) W=?

b) H=?

c) W'=W-2J; H' =?

GIẢI :

a) \(W=mgh+\frac{1}{2}mv_0^2=12,5\left(J\right)\)

b) Khi vật đạt độ cao cực đại H => v=0

=> \(W=mgH\) <=> 12,5 = 0,2.10.H

=> H= 6,25(m)

c) W' = 12,5 - 2= 10,5(J)

=> W' = mgH' => 10,5 = 0,2.10.H'

=> H'= 5,25(m)

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
19 tháng 6 2020 lúc 8:39

Chọn mốc thế năng tại mặt đất

Giả sử tại ví trí (2) có \(W_đ=2W_t\)

Theo định luật bảo toàn cơ năng, ta có:

\(W_1=W_2\)

\(\Rightarrow m.g.h_1=W_{đ_2}+W_{t_2}\)

\(\Rightarrow m.g.h_1=2W_{t_2}+W_{t_2}=3W_{t_2}\)

\(\Rightarrow m.g.h_1=3.m.g.h_2\)

\(\Rightarrow120=3.h_2\)

\(\Rightarrow h_2=40\left(m\right)\)

#trannguyenbaoquyen

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN