Bài 18-19. Chu kì tế bào, các hình thức phân bào, nguyên phân và giảm phân

Smile
18 tháng 5 lúc 19:54
 số NST đơnsố NST képsố tâm độngCromatit
Kì đầu07878156
kì giữa07878156
kì sau15601560
kì cuối780780

 

 

 

 

Bình luận (0)
Laville Venom
18 tháng 5 lúc 21:05

huhu chưa lên lớp 10 nên chưa bk làm 

Bình luận (0)
Tú Anh
10 tháng 5 lúc 21:14

số giao tử=\(8\cdot24\cdot4=768\)

Bình luận (0)
Sunflower
1 tháng 5 lúc 20:56

1/ 

a) Số trứng tạo ra là : 380 : 19 = 20 trứng 

b) Vì quá trình tạo ra 1 trứng có 3 thể cực được hình thành => 20 trứng tạo ra 60 thể cực 

=> số nst có trong 60 thể cực : 60 . 19 =1140 nst 

Bình luận (2)
Sunflower
1 tháng 5 lúc 21:04

2/ 

Bộ nst 2n của loài là : 10.23.2n = 160 => 2n = 2 

=> Số nst mtcc là : ( 10 . 23 . 2 ) + (10.2. (23-1))  = 300 nst 

Số tinh trùng tạo ra là : 10.23.4 = 320 tinh trùng 

Số hợp tử tạo ra = số tinh trùng được thụ tinh = 5 

=> HSTT của tinh trùng là : (5 : 320 ).100% = 1,5625% 

 

Bình luận (2)
Sunflower
15 tháng 4 lúc 15:24

\(a,\) \(k\) là số đợt phân bào

\(8.2^k=512\rightarrow k=6\)

\(b,\) \(2^6=64\left(tb\right)\)

\(c,\) Mỗi tế bào sinh trứng có \(2n=8(NST\) \(đơn)\)trước khi giảm phân tạo trứng thì đều nhân đôi NST đơn thành NST kép tức là tạo thêm 8 NST đơn từ nguyên liệu của môi trường nội bào.

- Số tế bào sinh trứng tạo qua 6 đợt phân bào  : \(2^6=64\left(tb\right)\)

- Tế bào sinh trứng đã lấy nguyên liệu từ môi trường nội bào để tạo ra số NST đơn là :
\(8.64=512\) \((NST\) \(đơn )\)

\(d,\)

Bình luận (0)

Số giao tử tạo thành: 4 x 3= 12 (giao tử)

Số lượng NST trong mỗi giao tử: n=9(NST)

Bình luận (0)
Trịnh Long
2 tháng 4 lúc 17:01

Nếu ở kì giữa của nguyên phân mà các thoi vô sắc bị phá hủy tức không có thoi phân bào thì sẽ tạo ra các tế bào tứ bội (vì ở kì giữa các NST đã được nhân đôi). Nếu không có thoi vô sắc thì các nhiễm sắc tử sẽ không thể di chuyển đồng đều về các tế bào con, tạo ra tế bào con 4n.

Bình luận (0)
Mai Hiền
30 tháng 3 lúc 12:08

Quá trình nguyên phân làm tăng số lượng tế bào nhưng số lượng NST trong tế bào con lại không đổi vì:

Quá trình nguyên phân từ 1 tế bào mẹ tạo ra 2 tế bào con giống nhau và giống hệt tế bào mẹ nên số lượng tế bào tăng lên gấp đôi sau mỗi lần nguyên phân. Nhưng số lượng NST trong tế bào vẫn giữ nguyên

Bình luận (0)
Hướng dương
23 tháng 3 lúc 18:23
 số nstcromatittâm động 
Đầu 2n= 10 (kép)4n = 202n = 10 
Giữa2n = 10(kép)4n=202n=10 
Sau 4n = 20 (đơn)04n = 20 
Cuối2n = 10 (đơn)02n =10 

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN