Bài 52. Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

Maximilian
8 tháng 5 lúc 9:57

Khi chiếu chùm ánh sáng trắng hẹp vào một lăng kính thì chùm sáng màu tím bị lệch nhiều nhất. Nguyên nhân là do chiết suất của chất làm lăng kính đối với ánh sáng tím có giá trị lớn nhất.

Bình luận (0)
Phương Mai
7 tháng 5 2019 lúc 21:26

Cho ánh sáng đi qua tấm lọc màu

Bình luận (0)
Nguyen
27 tháng 4 2019 lúc 11:52

Ánh sáng tán xạ lên vật được truyền đi :

A. Theo mọi phương

B.Theo phương vuông góc với ánh sáng tới

C.Song Song với ánh sáng

D.Theo phương của ánh sáng tới

Bình luận (0)
nguyenvietphuong
24 tháng 4 2019 lúc 22:41

gồm nhiều ánh sáng màu khác nhau

và có ở mặt tròi đèn sợi đốt, vật sáng trên 2000 độ c

Bình luận (0)
Hoàng Hải Yến
24 tháng 4 2019 lúc 13:06

Chiếu ánh sáng màu đỏ vào tờ giấy trắng thì tờ giấy sẽ có màu đỏ vì màu trắng tán xạ tốt tất cả ánh sáng chiếu vào nó.Chiếu ánh sáng đỏ vào tờ giấy xanh-> thấy tối vì màu xanh tán xạ kém ánh sáng màu đỏ.

2, Ánh sáng qua tấm kính lọc màu đỏ sẽ cho ánh sáng đỏ, tương tự màu xanh cũng thế.

Khi chập 2 kính vào nhau thì sẽ thấy tối, tức là không có ánh sáng đi qua vì anh sang xanh tán xạ kém ánh sáng đỏ

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN