Bài 3. Làm tròn số và ước lượng kết quả

Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
22 tháng 11 2022 lúc 20:30

\(\sqrt{8}\simeq2,828\)

\(12,\left(91\right)=12,9191...\simeq12,920\)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
22 tháng 11 2022 lúc 20:29

98000000 người

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
22 tháng 11 2022 lúc 20:29

12870500 người

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)