Bài 25: Công nghệ trồng cây không dùng đất

MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
Anime khắc nguyệt
5 tháng 12 2022 lúc 19:33

Các nguyên tố khoáng đa lượng  : Nito , Kali , Canxi , Photpho

Các nguyên tố khoáng vi lượng : Sắt , đồng , kẽm , Clo

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
Anime khắc nguyệt
5 tháng 12 2022 lúc 19:29

Sử dụng internet, sách, báo... để tìm hiểu những loại cây trồng có thể áp dụng phương pháp khí canh

=> cải ngọt , cà rốt , su hào , cải xanh , ....

Bình luận (0)