Bài 2. Các cuộc phát kiến địa lí

MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
Hôm qua lúc 9:38

- Đường đi của các cuộc phát kiến địa lí

  + Hành trình của Đi-a-xơ: Năm 1487, Đi-a-xơ dẫn đầu đoàn thám hiểm đi vòng qua điểm cực nam của Châu Phi. Ông đặt tên là Mũi Bão Tố, sau này gọi là Mũi Hảo Vọng.

   + Hành trình của C. Cô-lôm-bô: Năm 1492, Cô-lôm-bô dẫn đầu đoàn thủy thủ Tây Ban Nha đi về hướng tây, đến được đảo Xan Xan-va-đô (Sal Salvador), sau đó đến Cu-ba, Hi-xpa-ni-ô-la (Hispaniola) rồi dừng lại vì tưởng đã đến được Ấn Độ.

 + Hành trình của Va-xcô đơ Ga-ma: Năm 1498, từ Bồ Đào Nha, đoàn thám hiểm của Va-xcô đơ Ga-ma đi vòng qua điểm cực nam của Châu Phi, cập bến Ca-li-cút (Calicut), đến được Ấn Độ .

   + Hành trình của Ma-gien-lan: Năm 1519, từ Tây Ban Nha, đoàn thám hiểm của Ma-gien-lan tìm đường đến đảo gia vị Ma-lu-cu (của In-đô-nê-xi-a). Họ đi vòng qua điểm cực nam của Châu Mỹ, tiến vào đại dương mà ông đặt tên là Thái Bình Dương. Đoàn thám hiểm của Ma-gien-lan đến Phi-lip-pin, tại đây Ma-gien-lan bị thiệt mạng trong một cuộc giao tranh với người trên đảo. Cuối cùng, đoàn trở về bờ biển Tây Ban Nha vào năm 1522, hoàn thành chuyến đi vòng quanh trái đất.

- Những địa danh được các nhà thám hiểm đặt tên:

   + Mũi cực Nam châu Phi được Đi-a-xơ đặt tên là Mũi Bão Tố (sau này được đổi tên thành Mũi Hảo Vọng).

   + Ma-gien-lăng đặt tên cho Thái Bình Dương.

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
Hôm qua lúc 9:37

Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí:

- Mở ra con đường mới, tìm ra vùng đất mới, thị trường mới, thúc đẩy, thúc đẩy hàng hải quốc tế phát triển,..

- Đem về cho châu Âu khối lượng vàng bạc, nguyên liệu; thúc đẩy nền sản xuất và thương nghiệp ở đây phát triển.

- Làm nảy sinh nạn buôn bán nô lệ da đen và quá trình xâm chiếm, cướp bóc thuộc địa,…

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
Hôm qua lúc 9:37

Tên các cuộc phát kiến địa lí

Thời gian khởi hành

Con đường đã đi qua

Kết quả

Đi-a-xơ

1487

điểm cực nam của châu Phi

Đặt tên Mũi Bão tố (Mũi Hảo Vọng)

C.Cô-lôm-bô

1492-1493

đi về phía Tây Tây Ban Nha

Đến đảo Xan Xan-va-đô (Cu-ba)

Va-xcô đơ Ga-ma

1498

vòng qua điểm cực nam của châu Phi

Cập bến Calicut (Ấn Độ)

Ma-gien-lan

1519-1522

Vòng qua điểm cực nam của châu Mỹ, tiến vào Thái Bình Dương

hoàn thành chuyế

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
Hôm qua lúc 9:36

- Việt Nam bị xâm lược và trở thành thuộc địa của thực dân Pháp:

+ Năm 1858 - 1884, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam

+ Năm 1884 - 1945, Việt Nam là thuộc địa của thực dân Pháp.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)