Bài 16: Một số sâu hại cây trồng thường gặp và biện pháp phòng trừ

MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
5 tháng 12 2022 lúc 18:23

Mỗi loại sâu bệnh đều dựa vào một số ký chủ (cây trồng) chủ yếu. Vì vậy nếu độc canh là tạo điều kiện cho sâu bệnh lây lan và phát triển. Khi trồng luân canh hay xen canh khi cây trồng không giống nhau việc tập trung sâu hại là rất khó. 

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết