Bài 13: Nhân giống cây trồng

MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
Anime khắc nguyệt
5 tháng 12 2022 lúc 18:19

B1 : chọn vật liệu cấy mô

B2 : diệt khuẩn  mẫu chuối 

B3 : tạo chồi trong môi trường thích hợp 

B4 : ra rể và tạo cây hoàn chỉnh

B5 : đưa ra cây vườn ươm 

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
5 tháng 12 2022 lúc 18:14

- Nhân giống hữu tính là phương pháp nhân giống bằng hạt, phương pháp này áp dụng chủ yếu ở lúa, ngô, các loại đậu và một số loại rau.

- Nhân giống vô tính là phương pháp nhân giống mà cây con được hình thành từ một bộ phận cơ quan sinh trưởng (thân, lá, rễ) của cây mẹ. Có nhiều phương pháp nhân giống vô tính như giâm cành, chiết cành, ghép, nuôi cấy mô tế bào,...

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết