8. Thực hành đọc Tính cách của cây

Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Hà Quang Minh
23 tháng 11 2023 lúc 20:29

Văn bản “Tính cách của cây” kể về 3 cây sồi nằm cạnh nhau, cùng một điều kiện sống nhưng quá trình sinh trưởng của nó lại khác nhau. Điều ấy phụ thuộc vào tính cách của mỗi cây. Cũng giống như con người, dù được sống trong một hoàn cảnh giống nhau nhưng sẽ mang những cuộc đời khác nhau. 

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Hà Quang Minh
23 tháng 11 2023 lúc 20:30

- Điểm nhìn của tác giả khi quan sát và phân tích tính cách của cây là điểm nhìn của một nhà khoa học. 

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Hà Quang Minh
23 tháng 11 2023 lúc 20:30

- Giúp người đọc hình dung được sự khác biệt trong quá trình phát triển của 3 cây sồi

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Hà Quang Minh
23 tháng 11 2023 lúc 20:30

Những cái cây cũng có đời sống của riêng nó, và nếu con người chăm chú để ý, có thể quan sát rất nhiều điều thú vị từ thiên nhiên.

Bình luận (0)