Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

TRƯỜNG THCS ĐÔNG BÌNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: Giáo dục công dân 9 (Thời gian làm bài 60 phút, không kể thời gian chép đề) ĐỀ 2: I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Câu 1:''Phải để việc công, việc nước lên trên, lên trước việc tư, việc nhà''là câu nói của ai? A. Tố Hữu. B. Phạm Tuân. C. Nam Cao. D. Hồ Chí Minh. Câu 2: ''Để tranh thủ thời gian, trong giờ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, Minh trao đổi sôi nỗi với các bạn về bài tập chuẩn bị cho tiết kiểm tra sắp tới''. Theo em, Minh và các bạn thể hiện A. Có năng suất, chất lượng, hiệu quả. B. không năng động, sáng tạo. C. Năng động, sáng tạo. D. không có năng suất, chất lượng, hiệu quả. Câu 3: Đề cử người có năng lực, học giỏi làm lớp trưởng thể hiện ? A. Đoàn kết. B. Chí công vô tư C. Tự chủ D. Kỉ luật Câu 4: Tự chủ là A. làm chủ bản thân. B. làm chủ người khác. C. làm chủ công việc. D. biết rút kinh nghiệm cho bản thân. Câu 5: Câu tục ngữ ''Vì nước quên thân, vì dân phục vụ'' nói đến truyền thống gì của dân tộc? A. Yêu nước. B. Lao động. C. Đạo đức. D. Đoàn kết. Câu 6: Những biểu hiện nào sau thể hiện tính tự chủ? A. Luôn luôn theo số đông B. Không bị người khác làm ảnh hưởng. C.Gặp khó khăn là lo sợ, rối trí D. Lúng túng mỗi khi trả lời trước đám đông? Câu 7: Câu tục ngữ nào sau đây thể hiện tự chủ? A. Cả bè hơn cây nứa. B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. C. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. D. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo. Câu 8: Mọi người làm chủ công việc của tập thể, xã hội được gọi là A. Tự quản . B. Dân chủ . C. Tự chủ. D. Quản lí. II. TỰ LUẬN: (8 điểm) Câu 1: (2.0 điểm) Nguyên tắc hợp tác của Đảng và Nhà nước ta gồm nội dùng gì? Câu 2: (2.0 điểm) Vì sao cần phải bảo vệ hòa bình? Nêu 2 việc là của em thể hiện lòng yêu hòa bình. Câu 3: (2.0 điểm) Hãy nêu một số truyền thống tốt đẹp đáng tự hào của dân tộc ta. Em hiểu thế nào là kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và vì sao chúng ta cần kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Câu 4: (2.0 điểm) Tình huống: Cuối năm học, Dũng muốn bàn: muốn ôn thi đỡ vất vã, cần chia ra mỗi người làm đáp án một môn, rồi mang đến trao đổi với nhau. Làm như vậy, khi cô giáo kiểm tra, ai cũng đủ đáp án. Nghe vậy, nhiều bạn khen đó là cách làm hay, vừa năng suất, vừa có chất lượng mà lại nhàn thân. Câu hỏi: a. Em có tán thành cách làm đó không? Vì sao? b. Em sẽ góp ý gì cho Dũng?
00:00:00