Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 ĐỀ THI HỌC KÌ II Môn: Vật lí 10 (Thời gian làm bài:45 phút) I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm) Câu 1: Chọn phát biểu đúng.Động năng của một vật tăng khi A. các lực tác dụng lên vật không sinh công. B. vận tốc của vật giảm. C. các lực tác dụng lên vật sinh công dương. D. vận tốc của vật v = const. Câu 2: Biểu thức mô tả quá trình nén khí đẳng nhiệt là A. U ới A > 0. B. U ới U U ới A > 0; Q < 0. D. Q + A = 0 với A < 0. Câu 3: Trong hệ tọa độ ( p,V) , đường đẳng nhiệt có dạng: A. Đường parabol. B. Đường hypebol. C. Nửa đường thẳng có đường kéo dài đi qua gốc tọa độ. D. Đường thẳng đi qua gốc tọa độ. Câu 4: Công thức không phù hợp với phương trình trạng thái của khí lí tưởng là A. PTconstV P1PVV122 TT12   T. D. PVconstT Câu 5: Phát biểu nào dưới đây nói về nội năng là sai? A. Nội năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác. B. Nội năng của một vật có thể tăng lên hoặc giảm đi. C. Nội năng là một dạng năng lượng. D. Nội năng là nhiệt lượng. Câu 6: Một vật có khối lượng m gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu kia của lò xo cố định. Khi lò xo bị nén lại một đoạn l (l < 0) thì thế năng đàn hồi bằng: A. lkWt.2 1 B. 2).(2 1lkWt 2).(2 1lkWt lkWt.2 1 . Câu 7: Một ôtô lên dốc có ma sát với vận tốc không đổi. Lực đã sinh công bằng 0 là A. trọng lực. B. lực ma sát. C. lực kéo của động cơ. D. phản lực của mặt dốc. Câu 8: Trong các biểu thức dưới đây, biểu thức nào không phù hợp với định luật Sác-lơ? A.Pt B.PT. C. constT P PP12 TT12  Câu 9: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thế năng trọng trường A. Thế năng trọng trường được xác định bởi công thức Wt=mgz B. Thế năng trọng trường có đơn vị N/m2 C. Thế năng trọng trường của một vật là năng lượng mà vật có được do nó được đặt tại một vị trí xác định trong trọng trường của trái đất D. Khi tính thế năng trọng trường có thể chọn mặt đất làm mốc tính thế năng. HOC24.VN 2 Câu 10: Biểu thức nào sau đây không phù hợp với quá trình đẳng nhiệt? A. P ~ 1 V B. V ~ T . C. V ~ 1 P D. P.V=const Câu 11: Phát biểu nào dưới đây nói về chuyển động của phân tử là sai? A. Chuyển động của phân tử là do lực tương tác phân tử gây ra. B. Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. C. Các phân tử chuyển động không ngừng. D. Các phân tử khí lí tưởng chuyển động theo đường thẳng. Câu 12: Động lượng của một ô tô được bảo toàn khi ô tô A. tăng tốc. B. giảm tốc. C. chuyển động thẳng đều trên đường có ma sát. D. chuyển động tròn đều. II. TỰ LUẬN (6 điểm) Bài 1: (2 điểm). Một xe ô tô có khối lượng m=4 tấn đang chạy với vận tốc 36km/h thì lái xe thấy có một chướng ngại vật ở cách 10 m và đạp phanh. a. Đường khô, lực hãm bằng 22000N, xe dừng cách chướng ngại vật bao nhiêu? b. Đường ướt, lực hãm bằng 8000N, tính động năng và vận tốc của xe lúc va vào chướng ngại vật? Bài 2: (2 điểm). Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau có khối lượng 128g chứa 210g nước ở nhiệt độ 8,4oC. Người ta thả một miếng kim loại có khối lượng 192g đã nung nóng đến 100oC vào nhiệt lượng kế. Xác định nhiệt dung riêng của miếng kim loại, biết nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 21,5oC. Nhiệt dung riêng của đồng thau là 0,128.103J/kg.độ, của nước là 4,19.103J/kg.độ. Bài 3: (2 điểm) Hệ số nở dài của thanh kim loại bằng đồng là 18.10-6 K-1, của thanh kim loại bằng sắt là 12.10-6 K-1. Tổng chiều dài ban đầu của thanh đồng và thanh sắt ở nhiệt độ OoC là 5m và hiệu chiều dài của hai thanh kim loại không đổi theo nhiệt độ. Xác định chiều dài ban đầu của mỗi thanh ở nhiệt độ 0oC. --Hết--
00:00:00