Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

ĐỀ KIỂM TRA HKII – SINH HỌC 6 – NĂM HỌC 2018 - 2019 I. TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm): Em hãy ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đầu câu đúng trong các câu sau Câu 1 Tính đặc trưng nhất của cây Hạt kín là gì? A. Có rễ, thân , lá B. Sống trên cạn C. Có mạch dẫn D. Có hoa, quả, hạt nằm trong quả Câu 2 Hạt gồm những bộ phận nào? A. Vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ B. Vỏ, lá mầm, chồi mầm C. Vỏ, phôi nhũ, chồi mầm D. Vỏ, thân mầm, rễ mầm Câu 3 Cơ quan sinh sản của Ngành Rêu và Ngành Quyết là: A. Hoa B. Quả C. Hạt D. Bào tử Câu 4 Dựa vào đặc điểm chủ yếu nào đê phân biệt lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm? A. Cấu tạo của hạt B. Số lá mầm của phôi C. Cấu tạo cơ quan sinh dưỡng D. Cấu tạo cơ quan sinh sản Câu 5 Thực vật quý hiếm là những loài thực vât: A. Có giá trị nhiều mặt B. Có xu hướng ngày càng ít do bị khai thác quá mức C. Có giá trị và số loài nhiều D. Có giá trị nhiều mặt và có xu hướng ngày càng ít Câu 6 Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với: A. Hoa B. Đầu nhụy C. Vòi nhụy D.Bầu nhụy II. TỰ LUẬN ( 7,0 ĐIỂM) Câu 1 ( 3,0 điểm) Nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút? Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam? Câu 2 (2,0 điểm) Em hãy nêu những điều kiện cần cho hạt nảy mầm? Câu 3 ( 2,0 điểm) Cho chuỗi liên tục sau: Thực vật là thức ăn Động vật ăn cỏ là thức ăn Động vật ăn 1 là thức ăn Động vật ăn thịt Em hãy thay thế các từ động vật, thực vật bằng tên con vật hoặc cây cụ thể.
00:00:00