Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD VÀ ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD: . . . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . . . . . . . . KIỂM TRA MỘT TIẾT HK II - NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN: LỊCH SỬ – KHỐI 10 – CT: CƠ BẢN Ngày kiểm tra: ......./3/2015 Thời gian làm bài: 45 phút Mã đề: 001 – gồm 01 trang (12TN + 3 TL) A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm) Hãy chọn đáp án đúng nhất. Câu 1: Những câu thơ sau của tác giả "Ngô Ngọc Du" diễn tả không khí của nhân dân ta trong chiến thắng nào? "Mây tạnh mù tan trời lại sáng Đầy thành già trẻ mặt như hoa Chung vai sát cánh cùng nhau nói Cố đô vẫn thuộc núi sông ta" A. Chiến thắng sông Như Nguyệt B. Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút C. Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa D. Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang Câu 2: Lăng tẩm các vua Nguyễn được xây dựng ở đâu? A. Hà Nội B. Bắc Ninh C. Huế D. Hà Tây Câu 3: Bộ luật Gia Long được ban hành dưới thời nhà Nguyễn nhằm mục đích gì? A. Bảo vệ nhà nước và các tôn ti trật tự phong kiến. B. Bảo vệ quyền lợi của vua và những người trong dòng tộc. C. Bảo vệ quyền lợi của vua, quan lại và một số quyền lợi chính đáng của nhân dân. D. Phá bỏ các tôn ti trật tự phong kiến. Câu 4: Nhà Lý, nhà Trần, nhà Hồ quan hệ với phong kiến phương Bắc như thế nào? A. Vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn. B. Hợp tác bình đẳng hai bên cùng có lợi. C. Thần phục, cống nộp, và luôn giữ tư thế của một dân tộc độc lập. D. Thần phục, cống nộp. Câu 5: Trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, ai là người thực hiện chủ trương "Tiên phát chế nhân"? A. Lê Hoàn B. Lý Công Uẩn C. Lý Thường Kiệt D. Trần Hưng Đạo Câu 6: Triều đại phong kiến nào chủ trương hạn chế và kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán với nước ngoài? A. Triều Tiền Lê B. Triều Lý C. Triều Trần D. Triều Lê sơ Câu 7: Nhà nước ta cho xây dựng bia đá khắc tên tiến sĩ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám từ: A. Thế kỉ XI – nhà Lý B. Thế kỉ X – nhà Tiền Lê C. Thế kỉ XV – nhà Lê Sơ D. Thế kỉ XIV – nhà Trần Câu 8: Đặc điểm nổi bật nhất của giáo dục thi cử ở nước ta các thế kỷ XVI - XVIII là: A. Nội dung giáo dục thi cử chủ yếu vẫn là kinh sử, không chú ý đến các môn khoa học tự nhiên. B. Chỉ có con em trong hoàng tộc mới được đi học, dự thi. C. Do đất nước bị chia cắt nên giáo dục không phát triển như trước. D. Giáo dục tiếp tục được mở rộng và phát triển. Câu 9: Câu nói sau là của ai? "Nhân tài là nguyên khí của nhà nước, nguyên khí mạnh thì đạo trị mới thịnh. Khoa mục là đường thẳng của quan trường, đường thẳng mở thì chân nho mới có". A. Vua Lý Công Uẩn B. Vua Trần Thánh Tông C. Vua Lê Hiến Tông D. Vua Lê Thánh Tông Câu 10: "Phép quân điền" – chính sách phân chia ruộng đất công ở các làng xã được thực hiện dưới triều đại: A. Nhà Lý B. Nhà Tiền Lê C. Nhà Trần D. Nhà Hậu Lê Câu 11: Quân đội nước ta trong các thế kỉ XI – XV được tổ chức gồm: A. Hai bộ phận: quân bảo vệ nhà vua và quân bảo vệ đất nước. B. Ba bộ phận: quân bảo vệ nhà vua, quân bảo vệ cung thành và quân bảo vệ đất nước. C. Hai bộ phận: quân bảo vệ nhà vua, kinh thành (cấm quân) và quân chính quy, bảo vệ đất nước (ngoại binh). D. Một bộ phận: quân chính quy đảm nhiệm hai nhiệm vụ là bảo vệ kinh thành và bảo vệ đất nước. Câu 12: Trung tâm chính trị, văn hóa và đô thị lớn nhất của nước Đại Việt trong các thế kỉ X – XV là: A. Phố Hiến B. Phố Thanh Hà C. Hội An D. Kinh thành Thăng Long B/ PHẦN TỰ LUẬN (7.0 điểm) Câu 1: (2.0 điểm) Trình bày sự hình thành và phát triển của giáo dục Đại Việt trong các thế kỉ XI – XV. Câu 2: (3.5.0 điểm) Trình bày bối cảnh lịch sử khi nhà Nguyễn lên nắm chính quyền. Trong bối cảnh đó, nhà Nguyễn đã xây dựng và hoàn chỉnh bộ máy nhà nước phong kiến ở nửa đầu thế kỷ XIX như thế nào? Câu 3: (1.5 điểm) Phong trào Tây Sơn cuối thế kỉ XVIII đã có những đóng góp gì cho lịch sử dân tộc Việt Nam?
00:00:00