Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 Đề kiểm tra 15 phút Môn: sinh học 6 Đề 2 Câu 1: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm chung của cơ thể sống A. Lớn lên B. Sinh sản C. Di chuyển D. Có sự trao đổi chất với môi trường Câu 2: Trong những vật sau đây vật nào là vật không sống A. Cây mít B. Điện thoại C. Con mèo D. Cây tre Câu 3: Kính hiển vi gồm những bộ phận chính nào: A. Bàn kính, chân kính và thân kính B. Bàn kính, chân kính và gương phản chiếu C. Gương phản chiếu, thân kính và bàn kính D. Chân kính, thân kính và gương phản chiếu Câu 4: Phát biểu đúng khi nói về kính hiển vi và kính lúp A. Kính lúp có độ phóng to ảnh lớn hơn kính hiển vi B. Kính lúp giúp ta quan sát được những vật mà mắt thường không nhìn thấy được C. Kính hiển vi điện tử có độ phóng đại nhỏ hơn kính hiển vi quang học D. Kính lúp giúp ta quan sát những vật nhỏ bé, kính hiển vi giúp ta quan sát những vật mắt thường không nhìn thấy được Câu 5: Cơ quan sinh dưỡng của thực vật gồm: A. Rễ, thân, hoa, quả B. Rễ, thân, lá, hoa C. Rễ, thân, lá D. Hoa, quả, hạt Câu 6: Cơ quan sinh sản có chức năng: 1. Duy trì và phát triển nòi giống 2. Chống chọi với điều kiện khắc nghiệt của môi trường 3. Sinh sản 4. Nuôi dưỡng cây Số phát biểu đúng là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 7: Nhóm thực vật gồm những cây lâu năm HOC24.VN 2 A. Bí đỏ, khoai lang, lúa, ngô. B. Bí đỏ, hành, mận, xương rồng. C. Bắp cải, thuốc lá, chanh, sen. D. Nhãn, cam, chanh, ổi. Câu 8: Phát biểu không đúng khi nói về sự đa dạng của sinh vật trong tự nhiên A. Sinh vật trong tự nhiên đa dạng về: nơi sống, kích thước, di chuyển B. Sinh vật trong tự nhiên có mối quan hệ với nhau và với con người C. Tất cả sinh vật trong tự nhiên đều có lợi D. Sinh vật trong tự nhiên gồm 4 nhóm Câu 9: Các nhóm sinh vật trong tự nhiên gồm: A. Thực vật, động vật, vi khuẩn và nấm B. Thực vật, động vật, virut và nấm C. Thực vật, nấm và vi khuẩn D. Động vật, nấm và vi khuẩn Câu 10: Phát biểu không đúng khi nói về đặc điểm chung của thực vật A. Tự tổng hợp được chất hữu cơ B. Tất cả thực vật đều có hoa C. Phần lớn không có khả năng di chuyển D. Phản ứng chậm với các kích thích của môi trường từ bên ngoài Câu 11: Dấu hiệu để nhận biết thực vật có hoa A. Đến 1 thời kì nhất định trong đời sống thì chúng ra hoa, tạo quả và kết hạt B. Thân cây to, lá cây màu xanh C. Những cây thân mềm, bò dưới đất D. Cả quá trình phát triển chúng không ra hoa Câu 12: Nhóm thực vật không có hoa là: A. Cây thông, cây tre, cây rêu B. Cây thông, cây rêu, cây rau bợ C. Cây mít, cây rêu, cây thông D. Cây mít, cây tre, cây rau bợ Câu 13: Các bước tiến hành khi quan sát tế bào biểu bì vảy hành 1. Lấy 1 mảnh vỏ hành cho vào đĩa đồng hồ đã có nước cất HOC24.VN 3 2. Đặt và cố định tiêu bản trên bàn kính 3. Lấy 1 bản kính sạch đã nhỏ sẵn nước, đặt mặt ngoài mảnh hành sát bản kính 4. Đậy lá kính lên 5. Quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi Thứ tự đúng là: A. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 B. 1 – 3 – 4 – 2 – 5 C. 1 – 3 – 2 – 4 – 5 B. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 Câu 14: Vì sao thực vật nước ta phong phú, đa dạng nhưng chúng ta vẫn cần phải trồng thêm cây? A. Vì dân số tăng dẫn đến nhu cầu về lương thực và các sản phẩm được chế tạo từ thực vật ngày càng tăng B. Vì tình trạng khai thác rừng bữa bãi, thiên tai hạn hán làm giảm diện tích rừng C. Vì thực vật có vai trò quan trọng không những đối với con người mà cả với sinh giới. D. Cả 3 phương án trên Câu 15: Thế giới vật chất xung quanh chúng ta được chia thành 2 nhóm là: A. Thực vật và động vật B. Vật di chuyển và vật không di chuyển C. Vật sống và vật không sống D. Vật trên cạn và vật dưới nước
00:00:00