Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 Đề kiểm tra 15 phút Môn: sinh học Đề 1 Câu 1: Đặc điểm chỉ có ở vật không sống A. Lớn lên B. Sinh sản C. Không loại bỏ chất thải D. Di chuyển Câu 2: Trong các vật sau đây, vật nào là vật sôngs A. Con mèo B. Cái bút C. Cái bình D. Hòn đá Câu 3: Phát biểu không đúng khi nói về vai trò của sinh học A. Nghiên cứu về hình thái, cấu tạo B. Nghiên cứu về hoạt động sống C. Mối quan hệ giữa các sinh vật D. Sử dụng, khai thác và bảo vệ hợp lí Câu 4: Các nhóm sinh vật được nghiên cứu trong chương trình sinh học 6 là: A. Thực vật, động vật, vi khuẩn B. Thực vật, động vật, nấm C. Động vật, vi khuẩn, nấm D.Vi khuẩn, nấm, thực vật Câu 5: Đặc điểm chung của thực vật: A. Dị dưỡng (sử dụng chất hữu cơ có sẵn) B. Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài C. Có khả năng di chuyển D. Không lớn lên và sinh sản Câu 6: 1. Bưởi 2. Lúa 3. Rêu 4. ngô 5. thông Những thực vật có hoa là: A. 1, 2, 3, 4, 5 B. 1,2,3,4 C. 1,3,4,5 D. 1,2,4 Câu 7: Những thực vật cây 1 năm là: A. Cây xoài, cây bưởi, cây đậu, cây hành. B. Cây lúa, cây ngô, cây hành, cây bí xanh. C. Cây táo, cây mít, cây đậu xanh. D. Cây su hào, cây cam, cây cà chua, cây dưa chuột. HOC24.VN 2 Câu 8: Các bước quan sát kính lúp 1. Để mặt kính sát vật mẫu 2. Mắt nhìn vào mặt kính 3. Tay trái cầm kính lúp 4. Di chuyển kính lúp lên cho đến khi nhìn rõ vật Thứ tự đúng là: A. 1 – 2 – 3 – 4 B. 3 – 2 – 1 – 4 C. 3 – 1 – 2 – 4 D. 2 – 1 – 3 – 4 Câu 9: Bộ phận của thân kính hiển vi là: A. Ốc điều chỉnh B. Bàn kính C. Chân kính D. Gương phản chiếu ánh sáng Câu 10: Thực vật ở vùng khí hậu nào sau đây có sự đa dạng và phong phú hơn A. Hàn đới B. Ôn đới C. Nhiệt đới D. Ôn đới và Hàn đới Câu 11: Cơ thể thực vật có hoa gồm mấy loại cơ quan A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 12: Cơ quan sinh dưỡng của thực vật có vai trò: A. Duy trì và phát triển nòi giống B. Chống chọi với điều kiện khắc nghiệt của môi trường C. Sinh sản D. Nuôi dưỡng cây Câu 13: Cách sử dụng kính hiển vi: A. Điều chỉnh ánh sáng bằng gương phản chiếu B. Đặt và di chuyển tiêu bản trên bàn kính C. Sử dụng hệ thống ốc kính điều chỉnh để quan sát rõ vật D. Mắt nhìn vật kính từ 2 phía Câu 14: Cây nào sau đây không có hoa? A. Cây bưởi B. Cây tre C. Cây rêu D. Cây khế Câu 15: Nhóm sinh vật nào sau đây gồm nhưng sinh vật sống trên cạn A. Cây mít, con giun đất, cây tre B. Con voi, cây bèo tây, cây mít C. Cây nấm rơm, cây mít, con ruồi D. Con cá chép, con voi, con ruồi
00:00:00