Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – MÔN SINH HỌC 6 – CHƯƠNG VII: QUẢ VÀ HẠT Câu 1: Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt quả khô và quả thịt A. Đặc điểm của vỏ quả B. Đặc điểm của hạt nằm trong quả C. Hình dạng quả D. Cả A và B Câu 2: Có những loại quả khô nào? A. Quả khô nẻ và quả khô không nẻ B. Quả khô và quả hạch C. Quả khô không nẻ và quả hạch D. Quả khô nẻ và quả hạch Câu 3: Có những loại quả thịt nào? A. Quả mọng và quả khô không nẻ B. Quả nẻ và quả hạch C. Quả mọng và quả hạch D. Quả mọng và quả nẻ Câu 4: Nhóm quả nào sau đây thuộc loại quả khô không nẻ? A. Quả chò, quả thì là, quả ké đầu ngựa B. Quả cải, quả bông, quả đậu Hà Lan C. Quả táo, quả chi chi, quả cây xấu hổ D. Quả mơ, quả chanh, quả thóc Câu 5: Nhóm quả nào sau đây thuộc loại quả khô nẻ? A. Quả chò, quả thì là, quả ké đầu ngựa B. Quả cải, quả bông, quả đậu Hà Lan C. Quả táo, quả chi chi, quả cây xấu hổ D. Quả mơ, quả chanh, quả thóc Câu 6: Nhóm quả nào sau đây thuộc loại quả hạch? A. Quả dừa, quả mơ, quả cam B. Quả mận, quả cải, quả táo C. Quả đu đủ, quả chanh, quả cà chua D. Quả mận, quả táo, quả đào Câu 7: Nhóm quả nào sau đây thuộc loại quả mọng A. Quả dừa, quả mơ, quả cam B. Quả mận, quả cải, quả táo C. Quả đu đủ, quả chanh, quả cà chua D. Quả mận, quả táo, quả đào Câu 8: Hạt do bộ phận nào của hoa phát triển thành A. Bầu nhụy B. Hợp tử C. Noãn sau khi thụ tinh D. Phần còn lại của noãn sau khi thụ tinh Câu 9: Nhóm quả và hạt nào thích nghi với cách phát tán nhờ động vật A. Quả và hạt có nhiều gai hoặc móc B. Quả và hạt có túm lông C. Quả và hạt làm thức ăn cho động vật D. Cả A và C Câu 10: Ví dụ nào sau đây là cây có quả tự phát tán A. Đậu xanh B. Đậu đen C. Cải D. Cả A, B, C Câu 11: Quả ổi có hình thức phát tán trong tự nhiên là: A. Tự phát tán B. Phát tán nhờ động vật C. Phát tán nhờ gió D. Không phát tán HOC24.VN 2 Câu 12: Để hạt nảy mầm tốt hạt cần những điều kiện bên ngoài nào? A. Đủ nước, không khí B. Nhiệt độ thích hợp C. Cần nhiều nước D. Đủ nước, không khí và nhiệt độ thích hợp Câu 13: Điều kiện nào sau đây là điều kiện bên trong của hạt giúp hạt nảy mầm tốt A. Chất lượng hạt giống tốt, không sâu mọt B. Đủ nước, không khí C. Nhiệt độ thích hợp D. Ánh sáng thích hợp Câu 14: Hạt gồm những bộ phận nào? A. Vỏ và phôi B. Rễ mầm và chồi mầm C. Phôi và rễ mầm D. Vỏ, phôi, chất dinh dưỡng Câu 15: Cây hai lá mầm trong phôi có: A. 2 lá mầm B. 1 lá mầm C. 3 lá mầm D. 4 lá mầm Câu 16: Phôi gồm những bộ phận nào? A. Vỏ, phôi, chất dinh dưỡng B. Vỏ, thân mầm C. Rễ mầm, thân mầm, chồi mầm và lá mầm D. Lá mầm, rễ mầm Câu 17: Người ta chỉ giữ lại làm giống những hạt nào? A. Hạt to, chắc mẩy, không sâu mọt B. Hạt sứt sẹo C. Hạt càng to càng tốt D. Hạt đẹp, cứng Câu 18: Cây hai lá mầm là: A. Cây lúa, cây ngô B. Cây lúa, cây bưởi C. Cây đỗ đen, cây bưởi D. Cây ngô, cây đỗ đen Câu 19: Cây một lá mầm trong phôi có A. 3 lá mầm B. 1 lá mầm C. 2 lá mầm D. 4 lá mầm Câu 20: Khi trời rét phải làm gì để tránh rét cho hạt đã gieo? A. Ngâm hạt vào nước ấm B. Phủ rơm rạ C. Tháo hết nước D. Tưới nước cho hạt
00:00:00