Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 Đề kiểm tra 15 phút – Chương II: Rễ - Đề 1 Câu 1: Trong các miền sau đây của rễ miền nào có chức năng dẫn truyền? A. Miền trưởng thành B. Miền hút C. Miền sinh trưởng D. Miền chóp rễ. Câu 2: Trong những nhóm sau đây, nhóm nào gồm toàn những cây rễ cọc? A. Cây tỏi tây, cây bưởi, cây cải B. Cây lúa, cây hồng xiêm, cây ớt C. Cây đa, cây ổi, cây mít D. Cây cau, cây dừa, cây đu đủ Câu 3: Trong những nhóm cây sau, nhóm cây nào gồm toàn cây rễ chùm? A. Cây hoa lay ơn, cây đậu xanh, cây na B.Cây dừa, cây hành, cây ngô C. Cây bưởi, cây cà chua, cây quất D. Cây chanh, cây mướp, cây hoa hồng Câu 4: Lông hút của rễ có cấu tạo và chức năng như thế nào? A. Là tế bào biểu bì kéo dài ra ở miền hút B.Có chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan C. Chuyển nước và muối khoáng đi nuôi cây D. Cả a và b Câu 5: Trong các miền của rễ, miền nào là miền quan trọng nhất? Vì sao? A. Miềm trưởng thành có các mạch dẫn làm nhiệm vụ dẫn truyền B. Miền chóp rễ, che chở cho đầu rễ C. Miền sinh trưởng làm cho rễ dài ra D. Miền hút có các lông hút hấp thụ nước và muối khoáng cung cấp cho cây Câu 6: Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa? A. Khi ra hoa, củ nhanh bị hư hỏng B. Khi ra hoa chất dinh dưỡng tập trung nuôi hoa, làm giảm chất lượng và khối lượng củ. C. Khi ra hoa cây ngừng sinh trưởng, khối lượng củ không tăng D. Khi ra hoa chất dinh dưỡng trong rễ củ giảm, rễ củ bị rỗng ruột. Câu 7: Những giai đoạn nào của cây cần nhiều nước và muối khoáng? A. Cây sắp đến thời kì thu hoạch B. Cây đang trong thời kì sinh trưởng mạnh, chuẩn bị ra hoa kết quả. C. Cây rụng lá D. Cây đang trong thời kì ra hoa tạo quả Câu 8: Vì sao nói: Mỗi lông hút là một tế bào? A. Vì lông hút là tế bào biểu bì kéo dài ra. B. Vì mỗi lông hút đều cấu tạo bởi: Vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân và không bào C. Cả a và b đều đúng D. Cả a và b đều sai Câu 9: Nhóm cây thuộc rễ củ là: A. Cây cà rốt, cây sắn, cây tầm gửi B. Cây cà rốt, cây sắn, cây bụt mọc C. Cây cà rốt, cây củ cải, cây sắn D. Cây tầm gửi, cây bụt mọc, cây củ cải HOC24.VN 2 Câu 10: Đặc điểm của rễ cọc là A. Gồm 1 rễ cái to khỏe đâm sâu xuống đất và có nhiều rễ con mọc từ rễ cái B. Gồm nhiều rễ con có độ dài gần bằng nhau mọc ra từ gốc thân C. Gồm nhiều rễ cái to khỏe đâm sâu xuống dưới đất D. Gồm 1 rễ con mọc từ gốc thân Câu 11: Rễ móc có đặc điểm là A. Rễ phình to B. Rễ mọc từ thân và cành trến mặt đất, móc vào trụ bám C. Rễ mọc ngược lên trên mặt đất D. Rễ biến đổi thành giác mút đâm vào thân hoặc cành của cây khác Câu 12: Cây lấy củ cần nhiều loại muối khoáng nào A. Muối đạm B. Muối kali C. Muối lân d. Muối lân và muối đạm Câu 13: Cấu tạo của rễ gồm có mấy miền A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 14: Mạch rây có vai trò A. Dẫn truyền nước và muối khoáng B. Vận chuyển các chất hữu cơ đi nuôi cây C. Chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữ D. Hấp thụ nước và muối khoáng hòa tan Câu 15: Cấu tạo miền hút gồm 2 phần chính là A. Vỏ và trụ giữa B. Vỏ và bó mạch C. Lông hút và bó mạch D. Ruột và vỏ
00:00:00