Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – ĐỀ 2 I. Trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Vách tế bào thực vật có vai trò A. Giúp cho tế bào có hình dạng nhất định B. Chứa dịch tế bào C. Nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào D. Có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào Câu 2: Ví dụ về mô là: A. Mô phân sinh ngọn B. Mô mềm C. Mô nâng đỡ D. Cả 3 phương án trên Câu 3: Ví dụ nào sau đây là cây rễ chùm A. Cây cải B. Cây bưởi C. Cây hồng xiêm D. Cây lúa Câu 4: Ví dụ về rễ thở là A. Cây tầm gửi B. Cây bụt mọc C. Cây trầu không D. Cây củ cải Câu 5: Mạch gỗ của thân có vai trò A. Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân B. Hấp thụ nước và muối khoáng C. Vận chuyển chất hữu cơ từ rễ lên thân D. Hấp thụ chất hữu cơ Câu 6: Cây xương rồng là thân A. Thân củ B. Thân rễ C. Thân mọng nước D. Cả A và C II. Tự luận (7 điểm) Câu 1: (3 điểm): Điền từ thích hợp vào chỗ trống 1. Cây bụt mọc là ……………… có chức năng …………….. 2. Cây mước là …………........, có cách leo bằng …………… 3. Cây gừng là ………………, có chức năng ……………….. Câu 2: (3 điểm): Kể tên các loại thân cây và đặc điểm của chúng. Mỗi loại lấy 2 ví dụ Câu 3: (1 điểm): Tại sao người ta thường thu hoạch các cây rễ củ trước khi chúng ra hoa, tạo quả?
00:00:00