Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – HKII – SINH HỌC 6 - ĐỀ 2 I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn vào phương án đúng Câu 1: Trong trồng trọt cơ sở của biện pháp bảo quản hạt giống tốt là A. Đảm bảo cho hạt đủ không khí để hô hấp B. Đảm bảo cho hạt đủ độ ẩm C. Đảm bảo chất lượng hạt giống tốt D. Đảm bảo cho hạt tránh gặp nhiệt độ thấp Câu 2: Ví dụ nào sau đây gồm những quả và hạt tự phát tán A. Quả chò, quả cải B. Hạt hoa sữa, quả cải C. Quả cải, quả chi chi D. Quả chò, quả chi chi Câu 3. Cơ quan sinh sản của rêu là A. Hoa B. Quả C. Túi bào tử D. Hạt Câu 4: Nhận xét đúng khi nói về cơ quan sinh dưỡng của dương xỉ A. Rễ, thân, lá thật và có mạch dẫn B. Rễ, thân, lá thật và chưa có mạch dẫn C. Rễ, thân, lá giả và chưa có mạch dẫn D. Rễ, thân, lá giả và có mạch dẫn Câu 5: Phôi của hạt đỗ đen có mấy lá mầm A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 6: Đặc điểm để nhận biết 1 cây thuộc dương xỉ A. Là những cây có rễ chùm B. Là những cây thân cỏ C. Là những cây sinh sản bằng bào tử D. Là những cây lá non có đầu lá cuộn tròn lại II. Tự luận (7 điểm) Câu 1: (3 điểm) Hãy phân chia các loại quả sau thành 2 nhóm: nhóm quả khô và nhóm quả thịt: quả cam, quả chò, quả đậu bắp, quả chi chi, quả mận, quả cà chua, quả đào, quả đu đủ, quả thìa là, quả đậu Hà Lan. Câu 2: (2 điểm): Trình bày đặc điểm của quả và hạt phát tán nhờ gió và tự phát tán. Mỗi cách phát tán lấy 2 ví dụ. Câu 3: (2 điểm): Chứng minh cây có hoa là 1 thể thống nhất
00:00:00