Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – HKII – SINH HỌC 6 – ĐỀ 1 I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng Câu 1: Tảo xoắn sinh sản hữu tính bằng A. Hoa B. Quả C. Hạt D. Sự tiếp hợp Câu 2: Nhận xét đúng khi nói về cơ quan sinh dưỡng của rêu A. Rễ, thân, lá thật và có mạch dẫn B. Rễ, thân, lá thật và chưa có mạch dẫn C. Rễ, thân, lá giả và chưa có mạch dẫn D. Rễ, thân, lá giả và có mạch dẫn Câu 3. Những cây thuộc nhóm quyết là A. Rong mơ, tảo xoắn, rong đuôi chó B. Cây cải, cây lúa, cây bưởi C. Cây rau bợ, cây lông cu li D. Cây rêu, rong biển Câu 4. Trong trồng trọt, biện pháp để hạt nảy mầm tốt là: A. Chọn hạt giống to, chắc, không bị bệnh B. Chuẩn bị tốt đất gieo trồng C. Gieo hạt đúng thời vụ D. Cả 3 phương án trên Câu 5: Ví dụ nào sau đây gồm những quả phát tán nhờ gió: A. Quả chò, quả ké đầu ngựa B. Quả chò, quả trâm bầu C. Quả trâm bầu, hạt thông D. Quả chò, quả cải Câu 6: Phôi của hạt ngô có mấy lá mầm A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 II. Tự luận (7 điểm) Câu 1 (3 điểm): Hãy phân chia các loại quả sau thành 2 nhóm: nhóm quả khô và nhóm quả thịt: táo, xoài, thìa là, quả đậu Hà Lan, cà chua, quả chò, quả mơ, quả cải, quả bông, quả chanh Câu 2: (2 điểm): Trình bày đặc điểm của hạt và quả phát tán nhờ gió và nhờ động vật. Mỗi cách phát tán lấy 2 ví dụ. Câu 3: (2 điểm): Cần thiết kế thí nghiệm như thế nào để chứng minh sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào chất lượng hạt giống
00:00:00